Eksempler på affald der MÅ afleveres i denne sortering:

 

  • Trykimprægneret træ – det med grønligt skær
  • Malet imprægneret træ

 

Træet må indeholde søm, skurer og beslag m.m.


Eksempler på affald der IKKE må afleveres:

 


Modtagere af affaldet:

 

Egger Holzwerkstoffe Wismar GmbH via Marius Pedersen A/S


Hvad sker der med affaldet:

 

Det imprægnerede træ transporteres til Miljøanlæg Rønnovsdal. Træet bliver neddelt og omlæsset i storcontainere. Containerne bliver transporteret til Tyskland, hvor træet brændes og energien udnyttes.

 

Tyskland har andre lempeligere regler, hvad angår affald til forbrænding.


Miljø:

 

Energien i træet nyttiggøres på anlæg godkendt af danske og tyske miljømyndigheder.

Udnyttelsesgraden ligger på 90-95% af energien i træet.

Der er ikke tilladt at brænde imprægneret træ i Danmark


Sikkerhed:

 

Pas på søm og skuer


Øvrigt: