Eksempler på affald der MÅ afleveres i denne sortering:

 

  • Trykimprægneret træ – det med grønligt skær
  • Malet imprægneret træ
  • Kreosotbehandllet træ, sort-brunt, f.eks. bolværk, telefonmaster og jernbanesveller

 

Træet må indeholde søm, skurer og beslag m.m.


Eksempler på affald der IKKE må afleveres:


Modtagere af affaldet:

 

Nordværks Energianlæg


Hvad sker der med affaldet:

 

Det imprægnerede træ transporteres til Miljøanlæg Rønnovsdal. Træet bliver neddelt og omlæsset i storcontainere. Containerne bliver transporteret til Hjørring, hvor træet brændes og energien udnyttes.


 

Miljø:

 

Energien i træet nyttiggøres på Nordværks anlæg under kontrollerede forhold.

Udnyttelsesgraden ligger på 90-95% af energien i træet.


 

Sikkerhed:

 

Pas på søm og skuer


Øvrigt: