Eksempler på affald der MÅ afleveres i denne sortering:

Tomme og skyllede drikkekartoner fra:

  • mælk
  • juice
  • kakao

Eksempler på affald der IKKE må afleveres i denne sortering:

 Kartoner, der er vanskelige at rengøre - f.eks. kartoner fra ymer, tykmælk og yoghurt.


Modtagere af affaldet:

Kartonerne sendes til Sverige, hvor kartonernes lange fibre indgår i papproduktion.


Hvad sker der med affaldet:

Kartonerne presses i baller à 400 kg på Nordværks Genbrugscenter. Ballerne sendes til Sverige, hvor fibrene i kartonerne genanvendes i papindustrien.


Miljø:

Genanvendelsen af papfibre reducerer mængden af træ, der ellers skulle anvendes i papproduktionen. Fibrene styrker desuden pappets kvalitet. Tape, låg og folie anvendes til energiproduktion, som udnyttes i genanvendelsesprocessen.


OBS!

Fra den 1. februar 2018 udgår denne sortering på genbrugspladserne - kartoner skal fremover smides i restaffald. Læs mere her!