Borgere i Hjørring og Brønderslev kommuner kan få afskaffet fordærvede frostvarer. 

Bemærk: Kan kun lade sig gøre med en forudgående aftale.

Der er to muligheder:

Fordærvede frostvarer i plastsække: kan bortskaffes på Energianlægget, Miljøvej, 9800 Hjørring. 

Fryser med fordærvede frostvarer: kan indleveres hos Genbrugscenteret, Miljøvej, 9800 Hjørring.

I begge tilfælde skal aftale gå gennem ANordværks administration tlf. 9623 6644.
Se åbningstider på dette link. 

Fordærvede frostvarer kan ikke afleveres på genbrugspladsen.