Vi modtager ikke længere eternitplader på vores genbrugspladser.

 

Du kan aflevere dine eternitplader på følgende Miljøanlæg:

Miljøanlæg Rønnovsdal

Rønnovsholmvej 154
9800 Hjørring

Åbningstider: 

 

Miljøanlæg Stadevej

Stadevej 140
9700 Brønderslev

Åbningstider:

Stammer eternitpladerne fra Dronninglund gl. kommune har du også mulighed for at aflevere dine eternitplader Reno-Nords deponi ved Halsvej 70, Vodskov. Læs mere om deres modtageregler på renonord.dk

 

Pak dine eternitplader godt ind

Når du afleverer dine eternitplader på et af vores Miljøanlæg skal dine plader være pakket ind for at undgå spredning af støv. Nordværk tager ikke imod eternitplader, smulder eller småstykker der ikke er pakket ind.

Har du mange tagplader der skal afleveres på miljøanlægget, kan du med fordel stable dem på en palle placeret på din trailer. På pallen lægger du et stort stykke plast eller en presenning hvorpå du stabler du dine eternitplader. Når du færdig med at stable dine eternitplader, foldes plast eller presenning op omkring stakkens sider og top, så der laves en støvtæt indpakning. Afslut med kraftig tape eller snor, for at fastgøre plast eller presenning. Det er vigtigt at stakken er indpakket grundigt ind, da utilstrækkeligt indpakkede eternitplader, vil blive afvist pga. fare for støvdannelse.

 

Når du læsser din trailer, skal du huske at:

  •  Tage højde for placeringen af pallen så en gaffeltruck skal kunne løfte pallen af traileren.
  • Hvis du kun har få plader, kan disse pakkes individuelt og lægges løst i traileren.
  • Smulder, småstykker og støv skal pakkes i affalds- eller bæreposer etc.
  • Du skal selv stå for at aflæsse eternitplader der ikke er stablet på paller.
  • Du kan købe paller (40 kr./stk.), big bags (100 kr./stk.) og pallehætter (24 kr./stk.) til transport af eternitplader på Nordværks Miljøanlæg i tidligere nævnte åbningstid (priser ekskl. moms).
  • Undgå at stable mere end 800 kg. per palle da vores maskineri på miljøanlæggene begrænser sig til at kunne håndtere denne vægt ved aflæsning fra traileren.

 

Ved aflevering af eternitplader på miljøanlægget

Når du ankommer til miljøanlægget, skal du køre hen til pladsen for eternitmodtagelse (se efter eternitskiltet) og henvende dig hos vores medarbejder.

I gør sammen mængden af eternitplader op og du skal derefter udfylde en afleveringsblanket for der fungerer som kvittering for afleveringen af dine eternitplader.

  • Hvis du har stablet dine eternitplader på palle, vil Nordværks medarbejder aflæsse palle fra din trailer med truck eller rendegraver.
  • Hvis du afregnet for antal kg. eternit/asbest der afleveres. Læs mere her.

Du kan læse mere om ordningen her: https://www.avv.dk/virksomheder/maerk-affaldet-virksomheder-paa-genbrugspladsen/

Hvis du som erhvervsdrivende ikke er tilmeldt Mærk affaldet faktureres der ud fra vægten af de afleverede eternitplader efter Nordværks gældende prisliste.

Se mere på https://www.avv.dk/virksomheder/affaldstyper-og-priser/deponi/

 

Tak fordi du hjælper med at skabe et godt arbejdsmiljø hos os 😊

 

Er du i tvivl om gældende regler for håndtering af- og arbejde i nærheden af asbest kan du læse mere i arbejdstilsynets AT vejledning C.2.2-2