Lige nu bliver din container til mad- og restaffald samt den røde kasse til farligt affald uddelt i Brønderslev Kommune.

Containeren skal først benyttes fra oktober

I disse dage begynder Brønderslev Kommune at uddele nye containere til mad- og restaffald samt den røde miljøkasse til farligt affald. Det er dog vigtigt, at du ikke tager de nye affaldsbeholdere i brug for tidligt, da de først vil blive tømt i løbet af oktober 2022.  Du kan se, hvornår du får tømt din container til mad – og restaffald på Brønderslev Kommunes hjemmeside under selvbetjening her.

Det forventes, at alle husstande i Brønderslev Kommune vil få udleveret de nye affaldsbeholdere i løbet af september måned.

De grønne poser og køkkenspand til madaffald

Til din sortering af madaffald uddeles grønne plastposer. Brønderslev Kommune er desværre løbet ind i leveringsproblemer, og poserne forventes derfor at blive uddelt i løbet af september. De grønne plastposer sorteres fra, inden madaffaldet bliver omdannet til gødning og biogas. Vi deler det antal madaffaldsposer ud, som vi tror, at de fleste kan klare sig med på et år. Hvis det ikke er nok, kan du bestille nye poser på bronderslev.dk/affald

Har du ikke modtaget de grønne plastposer inden oktober, kan du blot benytte en plastpose a la den, du benytter til toiletspanden.

Til at sortere dit madaffald i køkkenet, kan du afhente en gratis madaffaldsspand som passer under køkkenvasken. Den kan du hente fra 21. september 2022 på alle biblioteker i Brønderslev Kommune i betjent åbningstid og på alle genbrugspladserne i Brønderslev Kommune (Pånær Aså).

Den røde kasse til farligt affald

Du får også udleveret en rød kasse til farligt affald. Den røde kasse skal ligesom din nye container først tages i brug fra oktober måned. I kasserne må du bl.a. lægge: maling, sparepærer, batterier (i pose), opløsningsmidler osv. For at få tømt den røde miljøkasse skal du stille den ovenpå affaldscontaineren til mad-og restaffald. Så tager skraldemanden den med ved næste tømning, hvis han har plads, og bytter til en ny.

Hvis du bor et sted, hvor der er affaldsøer, skal der laves en aftale med din vicevært eller udlejer om mulighederne. Al slags farligt affald kan også afleveres på genbrugspladserne.