Affald til deponi skal følges af en deklaration, som skal udfyldes og medbringes, eller sendes, til anlægget. Du finder den her eller i link nederst på siden. 

NB!! 

 • Eternit skal være pakket i plast efter de arbejdsmiljømæssige forskrifter!
 • Er dit affald ikke sorteret i "rene" fraktioner, som beskrevet i vores sorteringsvejledninger, vil det blive sorteret af AVV for din regning! Se mere om Affald til AVV-sortering

Asbestholdigt isoleringsmateriale

F.eks. kiselgur, væg-og tagplader, isolerede rør, støvende eternit

Kan afleveres på følgende affaldsanlæg: 

Pris: 1.715 kr. pr. ton

 • Nordværks genbrugspladser

Bioaske med gyldigt analyseresultat der overskrider grænseværdierne for udspredning på jord

kan afleveres på følgende affaldsanlæg:

Pris: 1.635 kr. pr. ton


Eternitplader på paller (Indpakket)

kan afleveres på følgende affaldsanlæg:

Pris: 1.220 kr. pr. ton

 • Nordværks genbrugspladser 

Sandblæsningssand

Sandblæsersand, som overholder grænseværdierne for deponi

Kan afleveres på følgende affaldsanlæg:

Pris: 1.220 kr. pr. ton

 • Nordværks genbrugspladser 

NB!!

Sandblæsersand skal følges af en analyse. Hvis der ikke følger en analyse med, når sandblæsersandet afleveres, kan AVV tilbyde at udtage en prøve. Det koster 1.225 kr. pr. prøve. Affaldet bliver indvejet til 1.315 kr. pr. ton, indtil analyseresultatet foreligger. 


ISO kerne

Kan afleveres på følgende affaldsanlæg:

Pris: 1.220 kr. pr. ton

 • Nordværks genbrugspladser

Sodsværtede mursten og lignende

kan afleveres på følgende affaldsanlæg:

Pris: 1.220 kr. pr. ton

 • Nordværks genbrugspladser 

Tagsten med PU-skum

Kan afleveres på følgende affaldsanlæg:

Pris: 1.220 kr. pr. ton

 • Nordværks genbrugspladser 

Brandhæmmende materiale

Kan afleveres på følgende affaldsanlæg:

Pris: 1.220 kr. pr. ton

 • (Nordværks genbrugspladser 

Vinylgulve

Kan afleveres på følgende affaldsanlæg:

Miljøanlæg Rønnovsdal

Pris: 1.220 kr. pr. ton

 • Nordværks genbrugspladser 

Sandblæsningssand med tungmetaller

Hvis sandets indhold af tungmetaller tillader deponi
(se grænseværdierne her)

Pris: 1.220 kr. pr. ton

Hvis sandets indhold kræver specialbehandling af farligt affald
(se grænseværdierne her)


Gips til deponi

Gips med f.eks. klinker, fliser, lægter, dampspærre

kan afleveres på følgende affaldsanlæg:

Pris: 1.220 kr. pr. ton

 •  Nordværks genbrugspladser  

PVC, blød

F.eks. badebassiner, presenninger, regntøj, gummistøvler m.m.

Kan afleveres på følgende affaldsanlæg:

Pris: 1.470 kr. pr. ton

 • Nordværks genbrugspladser 

Priserne er sidst ændret den 10. januar 2024 og er inkl. affaldsafgift og ekskl. moms.