Affald til deponi skal følges af en deklaration, som skal udfyldes og medbringes, eller sendes, til anlægget. Du finder den her eller i link nederst på siden. 

NB!! 

  • Støvende eternit skal være pakket i plast efter de arbejdsmiljømæssige forskrifter!
  • Er dit affald ikke sorteret i "rene" fraktioner, som beskrevet i vores sorteringsvejledninger, vil det blive sorteret af AVV for din regning! Se mere om Affald til AVV-sortering

Asbestholdigt isoleringsmateriale

F.eks. kiselgur, væg-og tagplader, isolerede rør, støvende eternit

Kan afleveres på følgende affaldsanlæg: 

Pris: 1.585 kr. pr. ton


Eternitplader på paller

kan afleveres på følgende affaldsanlæg:

Pris: 971 kr. pr. ton


Eternitplader

kan afleveres på følgende affaldsanlæg:

Pris: 873 kr. pr. ton


Sandblæsningssand

Sandblæsersand, som overholder grænseværdierne for deponi

Kan afleveres på følgende affaldsanlæg:

Pris: 971 kr. pr. ton


ISO kerne

Kan afleveres på følgende affaldsanlæg:

Pris: 971 kr. pr. ton


Sodsværtede mursten og lignende

kan afleveres på følgende affaldsanlæg:

Pris: 971 kr. pr. ton


Tagsten med PU-skum

Kan afleveres på følgende affaldsanlæg:

Pris: 971 kr. pr. ton

Pris: 873 kr. pr. ton


Brandhæmmende materiale

Kan afleveres på følgende affaldsanlæg:

Pris: 971 kr. pr. ton

Pris: 873 kr. pr. ton


Vinylgulve

Kan afleveres på følgende affaldsanlæg:

Miljøanlæg Rønnovsdal

Pris: 971 kr. pr. ton


Sandblæsningssand med tungmetaller

Hvis sandets indhold af tungmetaller tillader deponi
(se grænseværdierne her)

Pris: 971 kr. pr. ton

Hvis malingens indhold kræver specialbehandling af farligt affald
(se grænseværdierne her)


Gips til deponi

Gips med f.eks. klinker, fliser, lægter, dampspærre

kan afleveres på følgende affaldsanlæg:

Pris: 971 kr. pr. ton


Priserne er sidst ændret den 2. januar 2018 og er inkl. affaldsafgift og ekskl. moms.