I Danmark anslåes det, at vi årligt smider næsten 40.000 tons ud til forbrænding.Det skal vi lave om på.

Tekstilaffald er én af de ti affaldstyper, vi alle skal sortere derhjemme. På den måde sikrer vi, at tekstilaffaldet bliver omdannet til nye produkter bl.a. nyt tøj, klude eller polstring i møbler og i biler.

Hvad er tekstilaffald?
Tekstilaffald er alt det, andre ikke kan få glæde af, fordi det er ødelagt eller hullet. 

Tøj og øvrige tekstiler, som andre kan få glæde af, skal du fortsat give videre, sælge eller aflevere til genbrug, så vi forlænger tekstilernes levetid.

Hvornår kommer ordningen til dig?
I løbet af 2023 skal alle nordjyder sortere tekstilaffald. 

Læs mere om sortering af tekstilaffald hos din kommune eller dit affaldsselskab.

*Forbrugerrådet Tænk/Oktober 2021.