Alt kan afleveres på genbrugspladserne

Du kan aflevere alle typer farligt affald på genbrugspladserne. Men der findes også andre muligheder, der gælder i både Brønderslev og Hjørring kommuner:

  • apotekerne: her kan du aflevere medicinrester
  • de gule batterispande: står placeret på skoler og i børnehaver  

Røde miljøkasser i Hjørring og Brønderslev

I Hjørring og Brønderslev Kommuner har alle husstande fået udleveret en rød miljøkasse til farligt affald. I kassen må du bl.a. lægge:

  • Maling
  • Sparepærer
  • Batterier
  • Opløsningsmidler
  • Sprayflasker, fx deodorant
  • Småt elektronikaffald
  • Kviksølv
  • Andet farligt affald

Når du vil have miljøkassen tømt, stiller du den ud til din container til Madaffald/Restaffald. Så giver skraldemanden dig en tom kasse. Kasserne bliver sorteret hos Farligt affald i Aalborg, som sørger for at sende affaldet videre til miljørigtig behandling.

Læs mere på Hjørring Kommunes hjemmeside om den røde miljøkasse - og bestil en, hvis du mangler.