Alt kan afleveres på genbrugspladserne

Du kan aflevere alle typer farligt affald på genbrugspladserne. Men der findes også andre muligheder, der gælder i både Brønderslev og Hjørring kommuner:

  • apotekerne: her kan du aflevere medicinrester
  • de gule batterispande: står placeret på skoler og i børnehaver  

Batterier på låget i Brønderslev

I Brønderslev Kommune kan du lægge dine batterier i en gennemsigtig plasticpose på låget af skraldespanden til restaffald. Så tager skraldemanden dem med, næste gang han tømmer skraldespanden. Batterierne går til specialbehandling på MV Farligt affald.

Røde miljøkasser i Hjørring

I Hjørring Kommune har alle husstande fået udleveret en rød miljøkasse til farligt affald. I kassen må du lægge:

  • Maling
  • Sparepærer
  • Batterier
  • Opløsningsmidler
  • Sprayflasker, fx deodorant
  • Småt elektronikaffald
  • Kviksølv
  • Andet farligt affald

Når du vil have miljøkassen tømt, stiller du den ud til din container til Madaffald/Restaffald. Så giver skraldemanden dig en tom kasse. Kasserne bliver sorteret hos Modtagestation Vendsyssel, som sørger for at sende affaldet videre til miljørigtig behandling.

Læs mere på Hjørring Kommunes hjemmeside om den røde miljøkasse - og bestil en, hvis du mangler.