I Brønderslev Kommune har alle énfamiliehuse en:

  • to-delt container til hhv. papir & pap og til plast, metal & mad- og drikkekartoner
  • container til mad- og restaffald.

Containeren til papir & pap og til plast, metal & mad- og drikkekartoner tømmes en gang hver 4. uge. Containeren til restaffald og madaffald vil indtil videre blive tømt med den samme frekvens som hidtil. 

Både containerne til papir og pap samt plast, metal og mad & drikkekartoner har disse mål og det samme glæder for containeren til mad- og restaffald:

 

I korte træk sorteres affaldet, som du ser det ovenfor.


Udvidet sorteringsvejledning

Vi har lavet en udvidet sorteringsvejledning med en liste over, hvad der må/ikke må komme i de fire sorteringer. Vejledningen opdateres løbende.

Klik her for at se den udvidede sorteringsvejledning.


Bor du i boligforening?

Bor du i boligforening eller etageejendom, vil du skulle sortere de samme typer affald, men i en anden slags containere. En mulighed er bl.a. nedgravede affaldsbeholdere. Læs mere her om nedgravede affaldsløsninger - og kontakt gerne Nordværk på tlf. 9815 6566 eller din kommune, hvis du vil vide mere.


Sorteringsvejledning på fremmedsprog

Vi har lavet tre film med sorteringsvejledninger på følgende sprog: Arabisk, Engelsk og Tigrinya:
Klik her for at se de tre film 

Vi har desuden udgivet de trykte vejledninger på:

Klik på linket for at downloade og printe på det enkelte sprog.

Svar på dine spørgsmål

Du kan hente mere viden i sorteringsvejledningen (ovenfor) og affaldshåndbogen (herunder). 

På Brønderslev Kommunes hjemmeside finder du desuden svar på en lang række spørgsmål om den nye ordning - se kommunens hjemmeside her.

Se affaldshåndbogen fra 2022 - klik på billedet nedenfor