I Brønderslev Kommune har alle énfamiliehuse en to-delt container til hhv. papir & pap og til plast, metal & mad- og drikkekartoner. Derudover har husstanden en skraldespand til restaffaldet. Fra første 1. oktober 2022 har alle husstande i kommunen modtaget nye containere til mad- og restaffald - du kan læse mere her

Containeren til papir & pap og til plast, metal & mad- og drikkekartoner tømmes en gang hver 4. uge. Containeren til restaffald (og madaffald fra 1. oktober) vil indtil videre blive tømt med den samme frekvens som hidtil. 

Både containerne til papir og pap samt plast, metal og mad & drikkekartoner har disse mål (det samme glæder den nye container til mad- og restaffald, som du får leveret i løbet af august og september):

Sortering derhjemme (fra 1. oktober 2022 skal der også sorteres madaffald)

I korte træk sorteres affaldet, som du ser det ovenfor.


Udvidet sorteringsvejledning

Vi har lavet en udvidet sorteringsvejledning med en liste over, hvad der må/ikke må komme i de fire sorteringer. Vejledningen opdateres løbende.

Klik her for at se den udvidede sorteringsvejledning.


Bor du i boligforening?

Bor du i boligforening eller etageejendom, vil du skulle sortere de samme typer affald, men i en anden slags containere. En mulighed er bl.a. nedgravede affaldsbeholdere. Læs mere her om nedgravede affaldsløsninger - og kontakt gerne AVV på tlf. 9623 6644 eller din kommune, hvis du vil vide mere.


Sorteringsvejledning på fremmedsprog

Vi har lavet tre film med sorteringsvejledninger på følgende sprog: Arabisk, Engelsk og Tigrinya:
Klik her for at se de tre film 

Vi har desuden udgivet de trykte vejledninger på:

Klik på linket for at downloade og printe på det enkelte sprog.

Svar på dine spørgsmål

Du kan hente mere viden i sorteringsvejledningen (ovenfor) og affaldshåndbogen (herunder). 

På Brønderslev Kommunes hjemmeside finder du desuden svar på en lang række spørgsmål om den nye ordning - se kommunens hjemmeside her.

Se affaldshåndbogen fra 2022 - klik på billedet nedenfor