I Brønderslev Kommune har alle énfamiliehuse en to-delt container til hhv. papir & pap og til plast, metal & mad- og drikkekartoner. Derudover har husstanden en skraldespand til restaffaldet.

Containeren til papir & pap og til plast, metal & mad- og drikkekartoner tømmes en gang hver 4. uge. Containeren til restaffald vil indtil videre blive tømt med den samme frekvens som hidtil. 

Containeren til papir og plast & metal har disse mål:

Sortering derhjemme

I korte træk sorteres affaldet, som du ser det ovenfor.

Har du brug for en større udgave af sorteringsvejledningen, kan du printe den i A3 her.

Udvidet sorteringsvejledning

Vi har lavet en udvidet sorteringsvejledning med en liste over, hvad der må/ikke må komme i de fire sorteringer. Vejledningen opdateres løbende.

Klik her for at se den udvidede sorteringsvejledning.


Bor du i boligforening?

Bor du i boligforening eller etageejendom, vil du skulle sortere de samme typer affald, men i en anden slags containere. En mulighed er bl.a. nedgravede affaldsbeholdere. Læs mere her om nedgravede affaldsløsninger - og kontakt gerne AVV på tlf. 9623 6644 eller din kommune, hvis du vil vide mere.


Sorteringsvejledning på fremmedsprog

Vi har lavet tre film med sorteringsvejledninger på følgende sprog: Arabisk, Engelsk og Tigrinya:
Klik her for at se de tre film 

Vi har desuden udgivet de trykte vejledninger på:

Klik på linket for at downloade og printe på det enkelte sprog.

Svar på dine spørgsmål

Du kan hente mere viden i sorteringsvejledningen (ovenfor) og affaldshåndbogen (herunder). 

På Brønderslev Kommunes hjemmeside finder du desuden svar på en lang række spørgsmål om den nye ordning - se kommunens hjemmeside her.

Se affaldshåndbog - klik på billedet nedenfor