Danmark skal sende mere affald til genanvendelse - nærmere bestemt 50% af husholdningsaffaldet i 2022. Til gavn for miljøet og samfundsøkonomien, så vi bedre kan udnytte værdierne i affaldet. For at opfylde dén ambition indfører mange kommuner i hele landet affaldssortering hjemme ved husstanden. Til oktober/november 2018 sker det i Hjørring og til december i Brønderslev kommuner.

I Brønderslev Kommune får alle énfamiliehuse en ny to-delt container derhjemme til hhv. papir og til plast & metal. Derudover beholder man sin nuværende skraldepand til restaffaldet.

Containerne leveres, så de er klar til brug i december/januar 2018. Containeren til papir og til plast & metal tømmes en gang hver 4. uge. Containeren til restaffald vil indtil videre blive tømt med den samme frekvens som hidtil. 

Containeren har disse mål:

Sortering derhjemme

I korte træk sorteres affaldet, som du ser det ovenfor.

Har du brug for en større udgave af sorteringsvejledningen, kan du printe den i A3 her.

Udvidet sorteringsvejledning

Vi har lavet en udvidet sorteringsvejledning med en liste over, hvad der må/ikke må komme i de fire sorteringer. Vejledningen opdateres løbende.

Klik her for at se den udvidede sorteringsvejledning.


Bor du i boligforening?

Bor du i boligforening eller etageejendom, vil du skulle sortere de samme typer affald, men i en anden slags containere. Medarbejdere fra AVV og de to kommuner besøger i øjeblikket boligforeninger for at afklare behov og muligheder for fælles indsamlingsløsninger. En mulighed er bl.a. nedgravede affaldsbeholdere. Læs mere her om nedgravede affaldsløsninger - og kontakt gerne AVV på tlf. 9623 6644 eller din kommune, hvis du vil vide mere.


Sorteringsvejledning på fremmedsprog

Vi har lavet tre film med sorteringsvejledninger på følgende sprog: Arabisk, Engelsk og Tigrinya:
Klik her for at se de tre film 

Vi har desuden udgivet de trykte vejledninger på:

Klik på linket for at downloade og printe på det enkelte sprog.

Svar på dine spørgsmål

Sammen med den nye container modtager du sorteringsvejledningen (ovenfor) og affaldshåndbogen (herunder) på papir. Materialerne sidder i låget på containeren. Bor du i boligforening eller etageejendom, bliver de samme materialer omdelt i din postkasse.

På Brønderslev Kommunes hjemmeside finder du desuden svar på en lang række spørgsmål om den nye ordning - se kommunens hjemmeside her.

Se affaldshåndbog - klik på billedet nedenfor 

Ønsker du at printe egne klistermærker til din sortering indenfor? Klik her