Miljøanlæg Rønnovsdal

Åbningstider

Mandag-fredag kl. 7-15

Eternitmodtagelse:

Tirsdag og torsdag kl. 7-15

Lukkedage

Lørdag-søndag og helligdage

På Miljøanlæg Rønnovsdal deponerer vi inert affald (dvs. affald der ikke afgiver stoffer til omgivelserne) på en kontrolleret losseplads. Derudover udnytter vi pladsen til at opbevare affald, der skal sendes videre til genbrug eller forbrænding, samt til at kompostere det have- og grenaffald, borgerne afleverer på Nordværks genbrugspladser.

Husk, at I skal deklarere jeres deponiaffald. I finder deklarationen her.

Modtagelse af Eternit

Asbeststøv er sundhedsskadeligt. Udsættelse for asbestfibre medfører risiko for forskellige former for kræft. Derfor skal du fremover, som borger eller som virksomhed, aflevere affald med asbestindhold og eternitplader indpakket på Nordværks Miljøanlæg eller få afhentet de indpakkede eternitplader hjemme hos dig selv.

Læs mere her.

Affaldstyper

Eternit