Grænseværdierne er relevante, når jeres virksomhed skal bortskaffe større mængder affald fra nedrivninger eller ombygninger.
Er der krav om, at der skal laves en lovpligtig screeningsrapport for at identificere miljøskadelige stoffer i affaldet, fortæller grænseværdierne hvordan affaldet klassificeres.

Farverne i oversigten herunder er sammenlignelige med de der findes i screeningsrapporter.

Hvor affaldet klassificeres som forurenet, er der tale om enten deponering eller forbrænding af affaldet. I kan se affaldstyperne og behandlingsmuligheder her.

Farverne betyder:  Ikke forurenet      Forurenet      Farligt affald 

 

     


Bly

                                    
 

 < 40 mg/kg

   
 ≥ 40 - < 2.500 mg/kg   Miljøanlæg Nordværks anlæg er godkendt til at slutdeponere op til 3.000 mg/kg
 ≥ 40 - < 2.500 mg/kg  Energianlæg Ingen bemærkninger
≥ 2.500 mg/kg    
     


Cadmium

   

 < 0,5 mg/kg 

   
 ≥ 0,5 - < 1.000 mg/kg  Miljøanlæg Grænsen for affald til deponi hos Nordværk er 10 mg/kg, men Nordværk kan mellemlagre
affald med grænseværdi op til 1.000 mg/kg, til fremmed slutbehandler
 ≥ 0,5 - < 1.000 mg/kg  Energianlæg

Hvis forbrændingsegnet

≥ 1.000 mg/kg     
     


Chrom

   

 < 500 mg/kg

   
 ≥ 500 - < 1.000 mg/kg 
Miljøanlæg Ingen bemærkninger
 ≥ 500 - < 1.000 mg/kg  Energianlæg Hvis forbrændingsegnet
≥ 1.000 mg/kg     
     


Kobber

   

 < 500 mg/kg 

   
 ≥ 500 - < 2.500 mg/kg 

Miljøanlæg

Grænsen for affald til deponi hos Nordværk er 2.000 mg/kg, men Nordværk kan mellemlagre 
affald med grænseværdi op til 2.500 mg/kg, til fremmed slutbehandler
 ≥ 500 - < 2.500 mg/kg  Energianlæg Hvis forbrændingsegnet
≥ 2.500 mg/kg     
     


Nikkel

   

 < 30 mg/mg 

   
 ≥ 30 - < 1.000 mg/kg 
Miljøanlæg Grænsen for affald til deponi hos Nordværk er 400 mg/kg, men Nordværk kan mellemlagre 
affald med grænseværdi op til 2.500 mg/kg, til fremmed slutbehandler
 ≥ 30 - < 1.000 mg/kg  Energianlæg Hvis forbrændingsegnet
≥ 1.000 mg/kg     
     


Zink

   

 < 500 mg/kg

   
 ≥500 - < 2.500 mg/kg  Miljøanlæg Grænsen for affald til deponi hos Nordværk er 5.000 mg/kg, men Nordværk kan mellemlagre 
affald med grænseværdi op til 50.000 mg/kg, til fremmed slutbehandler
 ≥ 500 - < 2.500 mg/kg  Energianlæg Hvis forbrændingsegnet
≥ 2.500 mg/kg     
     

Kviksølv

   

 < 1 mg/kg 

   

≥ 1 mg/kg

Energianlæg Hvis forbrændingsegnet

≥ 1 mg/kg

   
     


PCB - total

   

 < 0,1 mg/kg 

   
 ≥ 0,1 - < 50 mg/kg  Miljøanlæg  Ingen bemærkninger
 ≥ 0,1 - < 50 mg/kg  Energianlæg Hvis forbrændingsegnet
≥ 50 mg/kg     
     


Klorerede paraffiner

   

≥ 2.500 mg/kg

   
     


Asbest

   

 Ikke asbestholdigt 

   
 Farligt affald/asbestholdigt  Miljøanlæg