Grænseværdierne er relevante, når jeres virksomhed skal bortskaffe større mængder affald fra nedrivninger eller ombygninger.
Er der krav om, at der skal laves en lovpligtig screeningsrapport for at identificere miljøskadelige stoffer i affaldet, fortæller grænseværdierne hvordan affaldet klassificeres.

Farverne i oversigten herunder er sammenlignelige med de der findes i screeningsrapporter.

Hvor affaldet klassificeres som forurenet, er der tale om enten deponering eller forbrænding af affaldet. I kan se affaldstyperne og behandlingsmuligheder her.

Farverne betyder:  Ikke forurenet      Forurenet      Farligt affald 

 

Kommunal grænseværdi

Anlæg 

 Bemærkninger

     


Bly

                                    
 
 < 40 mg/kg    

 40 - 2.500 mg/kg
 

Miljøanlæg

AVVs anlæg er godkendt til at slutdeponere op til 3.000 mg/kg

 40 - 2.500 mg/kg 

Energianlæg

Ingen bemærkninger

 > 2.500 mg/kg
   
     


Cadmium

   
 < 0,5 mg/kg     
 0,5 - 1.000 mg/kg  Miljøanlæg
Grænsen for affald til deponi hos AVV er 10 mg/kg, men AVV kan mellemlagre
affald med grænseværdi op til 1.000 mg/kg, til fremmed slutbehandler
 0,5 - 1.000 mg/kg  Energianlæg Ingen bemærkninger

 > 1.000 mg/kg 
   
     


Chrom

   
 < 500 mg/kg     

 500 - 1.000 mg/kg 

Miljøanlæg

Ingen bemærkninger

 500 - 1.000 mg/kg 

Energianlæg

Ingen bemærkninger

 > 1.000 mg/kg 
   
     


Kobber

   
 < 500 mg/kg     
 500 - 2.500 mg/kg 

Miljøanlæg


Grænsen for affald til deponi hos AVV er 2.000 mg/kg, men AVV kan mellemlagre 
affald med grænseværdi op til 2.500 mg/kg, til fremmed slutbehandler

 500 - 2.500 mg/kg 

Energianlæg

Ingen bemærkninger

 > 2.500 mg/kg 
   
     


Nikkel

   
 < 30 mg/mg     
 30 - 1.000 mg/kg 
Miljøanlæg
Grænsen for affald til deponi hos AVV er 400 mg/kg, men AVV kan mellemlagre 
affald med grænseværdi op til 2.500 mg/kg, til fremmed slutbehandler

 30 - 1.000 mg/kg 

Energianlæg

Ingen bemærkninger

 > 1.000 mg/kg 
   
     


Zink

   
 < 500 mg/kg    
 500 - 2.500 mg/kg  Miljøanlæg
Grænsen for affald til deponi hos AVV er 5.000 mg/kg, men AVV kan mellemlagre 
affald med grænseværdi op til 50.000 mg/kg, til fremmed slutbehandler

 500 - 2.500 mg/kg 

Energianlæg

Ingen bemærkninger

 > 2.500 mg/kg 
   
     


PCB - total

   
 < 0,1 mg/kg     

 0,1 - 50 mg/kg 

Miljøanlæg 

Ingen bemærkninger

 0,1 - 50 mg/kg 

Energianlæg

Ingen bemærkninger

 > 50 mg/kg 
   
     


Klorerede paraffiner

   
 < 2.500 mg/kg     

 < 2.500 mg/kg 

Miljøanlæg Ingen bemærkninger

 < 2.500 mg/kg 

Energianlæg

Ingen bemærkninger

> 2.500 mg/kg

   
     


Asbest

   
 Ikke asbestholdigt     

 Farligt affald/asbestholdigt 

Miljøanlæg