Affaldsselskabet Nordværk I/S og renovationsselskabet Urbaser A/S har netop underskrevet salgsaftale om fremtidigt eje og drift af sorteringsanlægget i Aalborg, der håndterer plast, metal og mad- & drikkekartoner for det meste af Nordjylland.

Fra den 1. januar 2024 skifter sorteringsanlægget på Troensevej i Aalborg ejer. Salget til Urbaser sker som et led i realiseringen af den nye lovgivning på området, der gør, at Nordværk som en kommunal virksomhed ikke længere må eje eller drive automatiserede sorteringsanlæg.

”Jeg er stolt over så stor interesse, der har været fra mulige købere, som ønsker at drive vores anlæg videre. Vi er meget tilfredse med den aftale, der netop er indgået, og som understreger, at det har været en rigtig investering for kommunerne tilbage i 2016,” fortæller Lisbeth Lauritsen, bestyrelsesformand i Nordværk og forsætter:

”Opførelsen af anlægget har desuden været med til at give kommunerne en bedre kontrol med afsætningen af affaldet, sikret lokale arbejdspladser samt sikret, at den affaldsmængde, der ikke kan genanvendes, er blevet energiudnyttet i Nordjylland”.

Anlægget er blandt de mest avancerede i Danmark, og det sorterer i dag plast, metal og mad- & drikkekartoner fra borgerne i otte nordjyske kommuner - Aalborg, Brønderslev, Hjørring, Jammerbugt, Mariagerfjord, Rebild, Læsø og Frederikshavn.

”Det er et strategisk opkøb, og vores mål er at fastholde og udvikle den sorteringsservice, som Nordværk allerede i dag er kendt for. På sigt forventer vi at investere i både kapacitet og nye teknologier, som medvirker til en endnu højere genanvendelse af det nordjyske affald. Ambitionen er samtidig at udvide denne service til andre jyske kommuner og virksomheder,” siger Stefan Olin, administrerende direktør i Urbaser.

Cirkulær rejse kræver kompetencer

”Netop samarbejder med private aktører er noget, vi kommer til at se mere af i fremtiden for at understøtte klimaaftalens intentioner om at skabe et grønt industrieventyr inden for cirkulær økonomi i den private sektor. Vi ser frem til det fremtidige samarbejde med Urbaser, og er glade for, at vi med aftalen fortsat kan bidrage til at sikre lokal ressourceudnyttelse og lokale arbejdspladser i Nordjylland,” fortæller Thomas Lyngholm, administrerende direktør i Nordværk.

Aftalen med Nordværk er en milepæl for Urbaser, som i dag indsamler cirka en tredjedel af det danske husholdningsaffald. Købet er dog kun det første skridt på en længere rejse.

”Med vores nye, nordjyske kollegaer ombord er vi styrket på affaldssortering. Men vi har ambitioner om at blive leveringsdygtige i hele affaldets værdikæde, og derfor vil vi i de kommende år foretage flere investeringer og byde på andre virksomheder og anlæg, der skal privatiseres,” siger Stefan Olin, administrerende direktør i Urbaser. 

Urbaser overtager en medarbejderstab på 21 medarbejdere, og der er i kontrakten stillet krav til, at de – det første år efter overtagelsen – driver anlægget videre med en genanvendelsesprocent på mellem 60-65% af de forventede mængder på 7.500 tons i 2024.

 

Kontaktinformation

  • Bestyrelsesformand Lisbeth Lauritsen fra Nordværk på tlf. 4032 9660
  • Administrerende direktør Thomas Lyngholm fra Nordværk på tlf. 2086 2123
  • Administrerende direktør Stefan Olin fra Urbaser på tlf. 2530 2806


Om Urbaser
Urbaser A/S er et af de førende renovationsselskaber i Danmark og er en del af det industrielle spanske selskab Urbaser, der på nordisk plan opererer i Sverige, Norge og Finland. På verdensplan betjener vi mere end 50 millioner mennesker fordelt over 27 lande gennem et stort netværk af mere end 40.000 ansatte. Vores vision er et samfund uden affald. Vi ønsker at være et forbillede for samfundet og sætte standarden inden for genanvendelse og miljøhåndtering


Om Nordværk
Nordværk er førende inden for affaldshåndtering og ressourceudnyttelse og bidrager i fællesskaber til den grønne omstilling med fokus på både klima og miljø til gavn for ejerkommuner, borgere og virksomheder. Med blik for ejerkommunernes behov er vores kerneopgave at løse de overdragede opgaver effektivt, innovativt og gennemsigtigt med visionen for øje. Vi leverer tryghed og sikkerhed i opgaveløsningen med stærk fokus på den økonomiske, den miljømæssige og den sociale bundlinje. Vi prioriterer og deltager aktivt i lokale løsninger og skaber resultater med blik for hele Nordjylland – og den øvrige omverden.