Pga. gældende lovgivning må AVV ikke længere modtage kildesorteret affald til genanvendelse fra private virksomheder på AVVs miljøanlæg. I tidligere udsendt brev henviser AVV til Miljøstyrelsens affaldsregister https://affaldsregister.ens.dk, hvor man finder de private anlæg, der er godkendt til at modtage affaldet.  

 

Det drejer sig om affaldstyper som f.eks. rent træ, gips, isolering, keramik og porcelæn m.fl.

 

Det er fortsat muligt at benytte ordningen ”Mærk affaldet”, hvor alle former for affald (max. 300 kg. pr. gang) kan afleveres på AVVs genbrugspladser. 

 

Kommunale institutioner og kommunale virksomheder kan fortsat aflevere affald til genanvendelse på AVVs miljøanlæg.