Bemærk: Pga. gældende lovgivning henter AVV kun affald hos kommunale institutioner og kommunale virksomheder.

Private virksomheder kan selv aflevere alle former for affald på AVVs genbrugspladser via ordningen ”Mærk affaldet”. Kontakt os for at høre, hvilke muligheder, der er.

 

Kontakt i det hele taget gerne AVVs konsulenter, og hør hvordan vi kan hjælpe jer. AVV tilbyder forskellige affaldsordninger, gratis rådgivning og konsulentbesøg til virksomheder, som skal være med til at sikre en bedre sortering og udnyttelse af det, vi smider ud.