Dit affald bliver hentet af en to-delt skraldebil. Det betyder, at når containeren tømmes, falder affaldet fra de to rum ned i hvert sit kammer. Skraldebilen afleverer efterfølgende affaldet forskellige steder, og affaldet bliver ikke blandet, men kan sendes til genanvendelse/behandling hvert sit sted:

  • Papir og pap køres til AVV, hvor det presses i baller og sendes videre til genanvendelse i papirindustrien
  • Plast, metal & mad og - drikkekartoner køres til sorteringsanlægget i Aalborg, hvor det opdeles i forskellige plast og metaltyper, før det sendes videre til genanvendelse. Mad- og drikkekartoner bliver også sorteret på anlægget i Aalborg og derfra bliver de sendt videre til et anlæg, hvor karton-delen, som indeholder papfibre, genanvendes til nye produkter.
  • Madaffald (Brønderslev fra 1. oktober) sendes til et forbehandlings-anlæg, hvor plast og andet frasorteres, inden affaldet kan omdannes til biogas og gødning
  • Restaffald køres til AVV's Energianlæg, hvor det brændes og omdannes til fjernvarme og elektricitet

Se film om affaldets vej: 

Hvad sker der med affaldet: Plast/metal 

Hvad sker der med affaldet: Papir 

Hvad sker der med affaldet: Madaffald

Hvad sker der med affaldet: Restaffald

Mere information om genanvendelse af affaldet

Er du interesseret i et mere detaljeret indblik i, hvordan affaldet genanvendes, og hvilke faktorer der gør sig gældende på behandlingsanlæggene? Læs mere her!

Få besøg af den rullende udstilling

Skoler, spejdere og andre kan bestille et besøg af Sorteringsbillen og få mere information om, hvad der egentlig sker med det sorterede affald.