Har jeres virksomhed olieholdigt spildevand, eller er der risiko for, at olieholdige produkter kan løbe i kloakken? Så har I formodentlig tilsluttet en olie- og benzinudskiller til kloaksystemet. Udskilleren sikrer, at olien udskilles fra vandet og tilbageholdes, inden vandet ledes videre til den offentlige kloak.

En olie- og benzinudskiller skal tømmes med passende intervaller, for at den fungerer korrekt, og olien ikke føres med ud i kloaksystemet. Derfor har kommunen indført obligatorisk tømningsordning  for alle olie- og benzinudskillere samt tilhørende sandfang.

Vi administrerer den obligatoriske ordning

Nordværk administrerer denne tømningsordning i Brønderslev og Hjørring kommuner. Tømningsordningen omfatter automatisk tilsyn og eventuel tømning efter fastlagte intervaller. Tømningsintervallerne for den enkelte udskiller bestemmer kommunen og modtagestationen i fællesskab. Det er lovpligtigt, at en udskiller bundtømmes mindst én gang årligt.

For at deltage i den fælleskommunale tømningsordning betaler jeres virksomhed en afgift, alt efter hvad der er foretaget ved udskilleren.

Læs mere om farligt affald her