Miljøanlæggenes maksimale grænseværdier for affald til deponi findes her. Overskrides de, skal jorden behandles som farligt affald

Grænseværdierne i skemaet herunder gælder for jord, som du finder yderligere informationer om her 

Drejer det sig om olieforurenet jord, bedes du kontakte os for yderligere oplysninger.

 

 Parameter

Kategori 1

(mg/kg TS)

Kategori 2

(mg/kg TS)

> kategori 2 

(mg/kg TS)

          "Ren" jord          Let forurenet jord    Tungmetal-forurenet jord
Benzen <1,5 1,5 1,5
Kulbrinter C6 - C10 <25 25 25
Kulbrinter > C10 - C15  <40 40 40
Kulbrinter > C15 - C20 <55 55 55
Kulbrinter > C20 - C35  <100 100 - 300 >300
Total kulbrinter C6 - C35 <100  100 - 300  >300 
Benz(a)pyren <0,3 0,3 - 3 >3
Dibenz(a, h)antracen  <0,3 0,3 - 3 >3
Sum PAH'er  <4 4 - 40 >40
Bly <40 40 - 400 >400
Cadmium <0,5 0,5 - 5 >5
Chrom <500 500 - 1.000 >1.000
Kobber <500 500 - 1.000 >1.000
Zink  <500 500 - 1.000 >1.000
Nikkel <30 30 30
Kviksølv  <3 3 >3 men max. 10