Flere virksomheder og butikker har gennem mange år indsamlet batterier i de gule batterispande. Vi har imidlertid valgt at nedlægge denne ordning, da den ikke længere bliver benyttet i tilstrækkelig grad. Batterispanden er dog stadig at finde på skoler, boligforeninger og plejehjem.  

Batterier kan fremover afleveres: 

  • Ved Nordværks genbrugspladser, der tager imod al slags farligt affald, herunder batterier. Nærmeste genbrugsplads kan findes her.
  • For borgere i Hjørring kommune: Den røde miljøkasse, hvor alt farligt affald kan afleveres, herunder batterier. Den fyldte miljøkasse sættes ved siden af skraldespanden – så ombytter skraldemanden den til en ny ved næste afhentning.
  • For borgere i Brønderslev kommune: På låget af skraldespanden. Batterierne lægges i en klar pose med knude på – så tager skraldemanden dem med ved næste afhentning.    

Ligeledes nedlægges farvehandler-ordningen, hvorfor det ikke længere er muligt at aflevere malerrester ved den lokale malerforretning.

Malerrester kan fremover afleveres:   

  • Ved Nordværks genbrugspladser, der tager imod al slags farligt affald, herunder malingsrester. Nærmeste genbrugsplads kan findes her.

Skulle I have spørgsmål til nedlæggelsen af ordningerne, er I velkommen til at kontakte os på tlf. 9623 6644.