Aflæsning af asbest og eternitplader fra tippelad er ikke tilladt pga. støvdannelse.

Du kan aflevere dine eternitplader på følgende Miljøanlæg:

Miljøanlæg Rønnovsdal

Rønnovsholmvej 154

9800 Hjørring

Tirsdag og torsdag             07:00 og 15:00 (udenfor helligdage)

 

Miljøanlæg Stadevej

Stadevej 140

9700 Brønderslev

Onsdag og fredag              07:00 og 15:00 (udenfor helligdage)

 

Stammer eternitpladerne fra Dronninglund gl. kommune har du også mulighed for at aflevere dine eternitplader Reno-Nords deponi ved Halsvej 70, Vodskov. Læs mere om deres modtageregler på renonord.dk

 

Pak dine eternitplader godt ind

 Eternitplader stables på paller, indpakkes i plastik og transporteres på ladvogn eller kranbil til Miljøanlæg for aflæsning. AVV vil være behjælpelig med aflæsning vha. gaffeltruck eller pallegaffel fra rendegraver. Sørg derfor for at have placeret pallerne, så de nemt kan aflæsses af vores personale, hvis dette er nødvendigt.

Ved transport med kranbil forventer vi, at du selv aflæsser dine paller på placering der anvises ved ankomst.

Undgå at stable mere end 800 kg. per palle, da vores maskineri på miljøanlæggene begrænser sig til at kunne håndtere denne vægt ved aflæsning fra traileren.

OBS du kan købe paller (40 kr./stk.) og pallehætter (24 kr./stk.) til transport af eternitplader på AVV’s Miljøanlæg i tidligere nævnte åbningstid (priser ekskl. moms).

 

MILJØANLÆGGENE TAGER IKKE IMOD ETERNITAFFALD DER IKKE ER PAKKET IND

 

Ved aflevering af eternitplader på miljøanlægget

Når du ankommer til miljøanlægget, skal du køre hen over vægten og veje ind. Derefter køres der hen til eternitpladsen, hvor du skal henvende dig til vores medarbejder.

Medarbejderen vil aflæsse ladvogn med eternitplader med enten gaffeltruck eller pallegaffel fra rendegraver. Ankommer du i kranbil, vil du blive anvist til et område hvor du kan aflæsse dine eternitplader.

Efter aflæsning køres igen hen over vægten for at måle differencen i vægt der afgøre behandlingsprisen.

Hvis du som erhvervsdrivende ikke er tilmeldt Mærk affaldet faktureres der ud fra vægten af de afleverede eternitplader efter AVV’s gældende prisliste.

Se mere på https://www.avv.dk/virksomheder/affaldstyper-og-priser/deponi/

 

Tak fordi du hjælper med at skabe et godt arbejdsmiljø😊

Er du i tvivl om gældende regler for håndtering af- og arbejde i nærheden af asbest kan du læse mere i arbejdstilsynets AT vejledning C.2.2-2