Kommende udbud/tilbudsindhentninger 2020

  • EU-udbud for indkøb af vikarydelser
  • EU-udbud for afsætning af restprodukt (gennemføres af ekstern rådgiver)
  • EU-udbud for indkøb af storcontainere
  • Tilbudsindhentning for indkøb af grov arbejdsbeklædning
  • Tilbudsindhentning for miljøcertificering
  • EU-udbud for indkøb af natronlud til AVVs Energianlæg
  • EU-udbud for afsætning af isolering til genanvendelse
  • EU-udbud for indkøb af to containerbiler
  • EU-udbud for afsætning af hård plast til genanvendelse
  • Rammeaftale for smede-arbejde

AVV I/S benytter Mercells elektroniske udbudsportal


Igangværende og gennemførte udbud og tilbud

2019

Opgave                                                                                                     Indkøbsform Vindende tilbudsgiver
Indkøb af rengøringsydelser (2019 - 2023) EU-udbud Rengøring Nord
Indkøb af komprimatorer til AVVs genbrugspladser (2019 - 2023) EU-udbud Shark Compactors
OEM-produkter til turbinegear Udbudslovens § 81 stk. 2 Siemens
Indkøb af kalk til røgrensning (2019 - 2023) EU-udbud Faxe Kalk A/S
Afsætning af tøj og tekstiler Tilbudsindhentning (positiv pris) Spot-Wear
Indkøb af RDF (2019 - 2020) Direkte indkøb (positiv pris) Geminor
Salg af offentlig bygning Off. udbud (Bek. nr. 799 af 24/06/19) Cirkulær Nord Fonden
Afsætning af dæk til genanvendelse (2020) Tilbud (positiv pris) GENAN A/S (via DanBørs)
Afsætning af emballageglas og ISO-mix (2020) Tilbud Reiling-Holmegaard (via DanBørs)
Kontorartikler Simpelt tilbud Kontor & Papir
Transport af forbrændingsslagger (2020 - 2021) Tilbudsindhentning (Fors. virks. direktiv) Al Logistik
Kørsel for AVVs genbrugspladser Forlængelse af udbudskontrakt med 1 år Kr. K Hermansen og Al Logistik
Rammeaftale for el-arbejde Begrænset licitation - Tilbudsloven § 6  
Udskiftning af loft og sidevægge i ovn 2 Underhåndsbud - Tilbudsloven § 12  
Udførelse af miljøanalyser Tilbudsindhentning - Udbudsloven § 193  


2018

Opgave                                                                                                     Indkøbsform Vindende tilbudsgiver
Opførelse af ny ressourcehal Licitation Vennelyst
Indkøb af omlastestation til ressourcehal Licitation Varig
SRO Licitation  
Indkøb af kranbil til AVVs kørselsafdeling Tilbudsindhentning  
Ny overheder til AVVs Energianlæg Tilbudsindhentning  
Indkøb af nedgravede affaldsløsninger til Brønderslev kommune Tilbudsindhentning JOCA A/S
Indkøb af el-truck til GMN Tilbudsindhentning  
Indkøb af skilte til AVVs genbrugspladser Tilbudsindhentning  
Indkøb af hegn og låger til genbrugsplads Tilbudsindhentning  

 

2017

Opgave Indkøbsform  Vindende tilbudsgiver
Indkøb af komprimatorbiler til AVVs kørselsafdeling EU-udbud Im Stiholt
Transport af slagger fra AVVs energianlæg Forlængelse af EU-udbud i to år AL-Logistik
Indkøb af renseanlæg til mursten Profylaksebekendtgørelse  
Udvidelse af mandskabsfaciliteter på AVVs genbrugscenter Licitation Bagterp Murerforretning
Renovering af gammel filterbygning på AVVs energianlæg Licitation  

 

Bygge- og anlægsopgaver indkøbes således:

EU-udbud
Kontraktsum ≥ kr. 41.305.415

Offentlig eller begrænset licitation
Kontraktsum ≥ kr. 3.000.000 men < kr. 41.305.415

Underhåndsbud, offentlig eller begrænset licitation
Kontraktsum ≥ kr. 300.000 men < kr. 3.000.000

Ingen udbud eller tilbudsindhentning (simpelt tilbud)
Kontraktsum < kr. 300.000


Varer og tjenesteydelser indkøbes således:

EU-udbud
Kontraktsum ≥ kr. 1.645.367

Tilbudsindhentning (UBL §193)*
Kontraktsum ≥ kr. 500.000 men < kr. 1.645.367

Simpelt tilbud
Kontraktsum < kr. 500.000

 

For AVVs Energianlæg gælder desuden, at hvis den omfattede ydelse/køb kan relateres til produktion af el og varme, så benyttes Forsyningsvirksomhedsdirektivet:

Bygge- og anlægsopgaver indkøbes således:

EU-udbud
Kontraktsum ≥ kr. 41.305.415

Krav om licitation efter tilbudsloven
Kontraktsum ≥ kr. 3.000.000 men < kr. 41.305.415

Mindst 2 underhåndsbud (UBL §193)*
Kontraktsum ≥ kr. 300.000 men < kr. 3.000.000

Ingen udbudspligt
Kontraktsum < kr. 300.000


Varer og tjenesteydelser indkøbes således:

Udbudspligt efter Forsyningsvirksomhedsdirektivet
Kontraktsum > kr. 3.298.179

Tilbudsindhentning (UBL §193)*
Kontraktsum < kr. 3.298.179 men > kr. 500.000

Ingen udbudspligt
Kontraktsum < kr. 500.000

*Hvis en kontrakt har grænseoverskridende interesse, er der annonceringspligt!

Alle nævnte tærskelværdier er ekskl. moms