Kommende og igangværende udbud/tilbudsindhentninger 2021

Genudbud af indkøb af vikarydelser (1. halvår 2022)
Tilbudsindhentning for udskiftning af ovn-væg
(udsendt)
EU-udbud for turbineservice
(udsendt - ekstern konsulent)

EU-udbud for indkøb af kranbil og kroghejsbiler
(udsendt)

 

 

Nordværk benytter Mercells elektroniske udbudsportal

 


Gennemførte udbud og tilbud

2021

Opgave                                                                                                     Indkøbsform Vindende tilbudsgiver
Udskiftning af varmeveksler Tilbudsindhentning under FSVD KREBS A/S
Indkøb af natriumhydroxid til Energianlægget Tilbudsindhentning under FSVD Brenntag Nordic A/S
Rengøring og vinduespolering Kontraktforlængelse Rengøring Nord
Indkøb af affaldskomprimatorer Kontraktforlængelse Shark Compactors
Afsætning af tøj og tekstiler Simpelt tilbud (indtil 31/7-2021) SPOT-WEAR
Behandling af forbrændingsslagger Tilbudsindhentning (positiv pris) Fortum
Afsætning og genanvendelse af emballageglas og ISO-mix Tilbudsindhentning Danbørs A/S
Indkøb af to renovationsbiler til sommerhusområder EU-udbud Im. Stiholt A/S
Afsætning af tøj og tekstiler Simpelt tilbud (1/8 - 2021 til 31/7 - 2022) SPOT-WEAR
Bistand til transport for Nordværks genbrugspladser (to delaftaler) EU-udbud KR. K. Hermansen og AL Logistik
Indkøb af skifteladsbil Tilbudsindhentning (markedsundersøg.) Im. Stiholt A/S


2020

Opgave                                                                                                     Indkøbsform Vindende tilbudsgiver
Udskiftning af skærebord i neddeler Udbudslovens § 81 stk. 2 Metso Denmark
Indkøb af storcontainere EU-udbud Shark Compactors ApS
Indkøb af teleskoplæsser Tilbudsindhentning Scantruck
Transport af smittefarligt affald EU-udbud NFIR
Afsætning af restprodukt EU-udbud DRH
Kontorartikler (løbende) Simpelt tilbud Kontor & Papir
Forsikringsmægling - AVV I/S Energianlæg, AVV I/S og MV I/S Tilbudsindhentning Willis Towers Watson
Transport af affald fra genbrugspladser Forlængelse i 1 år AL LOGISTIK og Kr. K. Hermansen
Indkøb og installering af servere og storage Tilbudsindhentning Edgemo A/S
Afsætning af emballageglas og ISO-mix Forlængelse til 30/6 - 2021 DanBørs
Tilsyn og tømning af OBU og sandfang - MV I/S Tilbudsindhentning Vennelyst Ingeniør- og Entreprenørforretning A/S
Indkøb af kranbil og kroghejsbiler EU-udbud Im. Stiholt A/S
Forsikringer til AVV I/S Energianlæg, AVV I/S og MV I/S EU-udbud Gjensidige, Codan, Europæiske
Termisk overvågning til Miljøanlæg (kontrakt pr. 25/1-2021) Tilbudsindhentning Sikring Nord


2019

Opgave                                                                                                     Indkøbsform Vindende tilbudsgiver
Indkøb af rengøringsydelser (2019 - 2022) EU-udbud Rengøring Nord
Indkøb af komprimatorer til AVVs genbrugspladser (2019 - 2022) EU-udbud Shark Compactors
OEM-produkter til turbinegear Udbudslovens § 81 stk. 2 Siemens
Indkøb af kalk til røgrensning (2019 - 2022) EU-udbud Faxe Kalk A/S
Afsætning af tøj og tekstiler Tilbudsindhentning (positiv pris) Spot-Wear
Indkøb af RDF (2019 - 2020) Direkte indkøb (positiv pris) Geminor
Salg af offentlig bygning Off. udbud (Bek. nr. 799 af 24/06/19) Cirkulær Nord Fonden
Afsætning af dæk til genanvendelse (2020) Tilbud (positiv pris) GENAN A/S (via DanBørs)
Afsætning af emballageglas og ISO-mix (2020) Tilbud Reiling-Holmegaard (via DanBørs)
Transport af forbrændingsslagger (2020 - 2021) Tilbudsindhentning (Fors. virks. direktiv) Al Logistik
Kørsel for AVVs genbrugspladser (2020 - 2021) Forlængelse af udbudskontrakt med 1 år Kr. K Hermansen og Al Logistik
Rammeaftale for el-arbejde (2020 - 2021) Begrænset licitation - Tilbudsloven § 6 Mariendal Electrics
Udskiftning af loft og sidevægge i ovn 2 (juni 2020) Underhåndsbud - Tilbudsloven § 12 VODA
Udførelse af miljøanalyser (2020 - 2022) Tilbudsindhentning - Udbudsloven § 193 Analytech og Force

Tærskelværdier 2022 - 2023

Bygge- og anlægsopgaver indkøbes således:

EU-udbud
Kontraktsum ≥ kr. 40.100.744

Offentlig eller begrænset licitation
Kontraktsum kr. ≥ 3.000.000 men < kr. 40.100.744

Underhåndsbud, offentlig eller begrænset licitation
Kontraktsum ≥ kr. 300.000 men < kr. 3.000.000

Ingen udbud eller tilbudsindhentning (simpelt tilbud)
Kontraktsum < kr. 300.000


Varer og tjenesteydelser indkøbes således:

EU-udbud
Kontraktsum ≥ kr. 1.601.944

Tilbudsindhentning (UBL §193)*
Kontraktsum ≥ kr. 500.000 men < kr. 1.601.944

Simpelt tilbud
Kontraktsum < kr. 500.000

 

For AVVs Energianlæg gælder desuden, at hvis den omfattede ydelse/køb kan relateres til produktion af el og varme, så benyttes Forsyningsvirksomhedsdirektivet:

Bygge- og anlægsopgaver indkøbes således:

EU-udbud
Kontraktsum ≥ kr. 40.100.744

Krav om licitation efter tilbudsloven
Kontraktsum ≥ kr. 3.000.000 men < kr. 40.100.744

Mindst 2 underhåndsbud (UBL §193)*
Kontraktsum ≥ kr. 300.000 men < kr. 3.000.000

Ingen udbudspligt
Kontraktsum < kr. 300.000


Varer og tjenesteydelser indkøbes således:

Udbudspligt efter Forsyningsvirksomhedsdirektivet
Kontraktsum ≥ kr. 3.190.783

Tilbudsindhentning (UBL §193)*
Kontraktsum ≥ kr. 500.000 men < kr. 3.211.338 men

Ingen udbudspligt
Kontraktsum < kr. 500.000

*Hvis en kontrakt har grænseoverskridende interesse, er der annonceringspligt!

Alle nævnte tærskelværdier er ekskl. moms