Kommende udbud/tilbudsindhentninger 2019

  • EU-udbud for indkøb af kalk til Energianlæg
  • Offentligt udbud for salg af bygning
  • EU-udbud for indkøb af vikarydelser
  • EU-udbud for afsætning af restprodukt
  • EU-udbud for indkøb af storcontainere
  • Tilbudsindhentning for transport af forbrændingsslagger
  • Tilbudsindhentning for miljøanalyser

AVV I/S benytter Mercells elektroniske udbudsportal


Aktive udbud og tilbud

I oversigten herunder finder du eksempler på de udbud og tilbudsindhentninger,
vi har gennemført hos AVV.

2019

Opgave                                                                                                     Indkøbsform Vindende tilbudsgiver
Indkøb af rengøringsydelser 2019 - 2023 EU-udbud Rengøring Nord
Indkøb af komprimatorcontainere til AVVs genbrugspladser 2019 - 2023 EU-udbud Shark Compactors
     
     
     
     
     
     
     

2018

Opgave                                                                                                     Indkøbsform Vindende tilbudsgiver
Opførelse af ny ressourcehal Licitation Vennelyst
Indkøb af omlastestation til ressourcehal Licitation Varig
SRO Licitation  
Indkøb af kranbil til AVVs kørselsafdeling Tilbudsindhentning  
Ny overheder til AVVs Energianlæg Tilbudsindhentning  
Indkøb af nedgravede affaldsløsninger til Brønderslev kommune Tilbudsindhentning  
Indkøb af el-truck til GMN Tilbudsindhentning  
Indkøb af skilte til AVVs genbrugspladser Tilbudsindhentning  
Indkøb af hegn og låger til genbrugsplads Tilbudsindhentning  

 

2017

Opgave Indkøbsform  Vindende tilbudsgiver
Indkøb af komprimatorbiler til AVVs kørselsafdeling EU-udbud Im Stiholt
Transport af slagger fra AVVs energianlæg Forlængelse af EU-udbud i to år AL-Logistik
Indkøb af renseanlæg til mursten Profylaksebekendtgørelse  
Udvidelse af mandskabsfaciliteter på AVVs genbrugscenter Licitation Bagterp Murerforretning
Renovering af gammel filterbygning på AVVs energianlæg Licitation  

 

Bygge- og anlægsopgaver indkøbes således:

EU-udbud
Kontraktsum ≥ kr. 41.305.415

Offentlig eller begrænset licitation
Kontraktsum ≥ kr. 3.000.000 men < kr. 41.305.415

Underhåndsbud, offentlig eller begrænset licitation
Kontraktsum ≥ kr. 300.000 men < kr. 3.000.000

Ingen udbud eller tilbudsindhentning (simpelt tilbud)
Kontraktsum < kr. 300.000


Varer og tjenesteydelser indkøbes således:

EU-udbud
Kontraktsum ≥ kr. 1.645.367

Tilbudsindhentning
Kontraktsum ≥ kr. 500.000 men < kr. 1.645.367

Simpelt tilbud
Kontraktsum < kr. 500.000

 

For AVVs Energianlæg gælder desuden, at hvis den omfattede ydelse/køb kan relateres til produktion af el og varme, så benyttes Forsyningsvirksomhedsdirektivet:

Bygge- og anlægsopgaver indkøbes således:

EU-udbud
Kontraktsum ≥ kr. 41.305.415

Krav om licitation efter tilbudsloven
Kontraktsum ≥ kr. 3.000.000 men < kr. 41.305.415

Mindst 2 underhåndsbud
Kontraktsum ≥ kr. 300.000 men < kr. 3.000.000

Ingen udbudspligt
Kontraktsum < kr. 300.000


Varer og tjenesteydelser indkøbes således:

Udbudspligt efter Forsyningsvirksomhedsdirektivet
Kontraktsum > kr. 3.298.179

Ingen udbudspligt
Kontraktsum < kr. 3.29.367

Alle nævnte tærskelværdier er ekskl. moms