Kommende udbud/tilbudsindhentninger 2021

EU-udbud for indkøb af vikarydelser
(Udsendt)
Tilbudsindhentning for afsætning af emballageglas og ISO-mix - 2. kv. 2021
(under udarbejdelse)
Tilbudsindhentning for indkøb af grov arbejdsbeklædning - 3. kv.
(under udarbejdelse)

EU-udbud for indkøb af brændstof

Tilbudsindhentning for indkøb af neddelings- og sorteringsanlæg - forv. kv. 4

EU-udbud for indkøb af nedgravede affaldsløsninger

AVV I/S benytter Mercells elektroniske udbudsportal

 


Gennemførte udbud og tilbud

2021

Opgave                                                                                                     Indkøbsform Vindende tilbudsgiver
Udskiftning af varmeveksler Tilbudsindhentning under FSVD KREBS A/S
Indkøb af natriumhydroxid til Energianlægget Tilbudsindhentning under FSVD Brenntag Nordic A/S
Rengøring og vinduespolering Kontraktforlængelse Rengøring Nord
Indkøb af affaldskomprimatorer Kontraktforlængelse Shark Compactors
Afsætning af tøj og tekstiler Simpelt tilbud (indtil 31/7-2021) SPOT-WEAR
     
     
     


2020

Opgave                                                                                                     Indkøbsform Vindende tilbudsgiver
Udskiftning af skærebord i neddeler Udbudslovens § 81 stk. 2 Metso Denmark
Indkøb af storcontainere EU-udbud Shark Compactors ApS
Indkøb af teleskoplæsser Tilbudsindhentning Scantruck
Transport af smittefarligt affald EU-udbud NFIR
Afsætning af restprodukt EU-udbud DRH
Kontorartikler (løbende) Simpelt tilbud Kontor & Papir
Forsikringsmægling - AVV I/S Energianlæg, AVV I/S og MV I/S Tilbudsindhentning Willis Towers Watson
Transport af affald fra genbrugspladser Forlængelse i 1 år AL LOGISTIK og Kr. K. Hermansen
Indkøb og installering af servere og storage Tilbudsindhentning Edgemo A/S
Afsætning af emballageglas og ISO-mix Forlængelse til 30/6 - 2021 DanBørs
Tilsyn og tømning af OBU og sandfang - MV I/S Tilbudsindhentning Vennelyst Ingeniør- og Entreprenørforretning A/S
Indkøb af kranbil og kroghejsbiler EU-udbud Im. Stiholt A/S
Forsikringer til AVV I/S Energianlæg, AVV I/S og MV I/S EU-udbud Gjensidige, Codan, Europæiske
Termisk overvågning til Miljøanlæg (kontrakt pr. 25/1-2021) Tilbudsindhentning Sikring Nord


2019

Opgave                                                                                                     Indkøbsform Vindende tilbudsgiver
Indkøb af rengøringsydelser (2019 - 2022) EU-udbud Rengøring Nord
Indkøb af komprimatorer til AVVs genbrugspladser (2019 - 2022) EU-udbud Shark Compactors
OEM-produkter til turbinegear Udbudslovens § 81 stk. 2 Siemens
Indkøb af kalk til røgrensning (2019 - 2022) EU-udbud Faxe Kalk A/S
Afsætning af tøj og tekstiler Tilbudsindhentning (positiv pris) Spot-Wear
Indkøb af RDF (2019 - 2020) Direkte indkøb (positiv pris) Geminor
Salg af offentlig bygning Off. udbud (Bek. nr. 799 af 24/06/19) Cirkulær Nord Fonden
Afsætning af dæk til genanvendelse (2020) Tilbud (positiv pris) GENAN A/S (via DanBørs)
Afsætning af emballageglas og ISO-mix (2020) Tilbud Reiling-Holmegaard (via DanBørs)
Transport af forbrændingsslagger (2020 - 2021) Tilbudsindhentning (Fors. virks. direktiv) Al Logistik
Kørsel for AVVs genbrugspladser (2020 - 2021) Forlængelse af udbudskontrakt med 1 år Kr. K Hermansen og Al Logistik
Rammeaftale for el-arbejde (2020 - 2021) Begrænset licitation - Tilbudsloven § 6 Mariendal Electrics
Udskiftning af loft og sidevægge i ovn 2 (juni 2020) Underhåndsbud - Tilbudsloven § 12 VODA
Udførelse af miljøanalyser (2020 - 2022) Tilbudsindhentning - Udbudsloven § 193 Analytech og Force


2018

Opgave                                                                                                     Indkøbsform Vindende tilbudsgiver
Opførelse af ny ressourcehal Licitation Vennelyst
Indkøb af omlastestation til ressourcehal Licitation Varig
SRO Licitation  
Indkøb af kranbil til AVVs kørselsafdeling Tilbudsindhentning  
Ny overheder til AVVs Energianlæg Tilbudsindhentning  
Indkøb af nedgravede affaldsløsninger til Brønderslev kommune Tilbudsindhentning JOCA A/S
Indkøb af el-truck til GMN Tilbudsindhentning  
Indkøb af skilte til AVVs genbrugspladser Tilbudsindhentning  
Indkøb af hegn og låger til genbrugsplads Tilbudsindhentning  

Tærskelværdier 2021

Bygge- og anlægsopgaver indkøbes således:

EU-udbud
Kontraktsum ≥ kr. 39.884.785

Offentlig eller begrænset licitation
Kontraktsum kr. ≥ 3.000.000 men < kr. 39.884.785

Underhåndsbud, offentlig eller begrænset licitation
Kontraktsum ≥ kr. 300.000 men < kr. 3.000.000

Ingen udbud eller tilbudsindhentning (simpelt tilbud)
Kontraktsum < kr. 300.000


Varer og tjenesteydelser indkøbes således:

EU-udbud
Kontraktsum ≥ kr. 1.595.391

Tilbudsindhentning (UBL §193)*
Kontraktsum ≥ kr. 500.000 men < kr. 1.595.391

Simpelt tilbud
Kontraktsum < kr. 500.000

 

For AVVs Energianlæg gælder desuden, at hvis den omfattede ydelse/køb kan relateres til produktion af el og varme, så benyttes Forsyningsvirksomhedsdirektivet:

Bygge- og anlægsopgaver indkøbes således:

EU-udbud
Kontraktsum ≥ kr. 39.884.785

Krav om licitation efter tilbudsloven
Kontraktsum ≥ kr. 3.000.000 men < kr. 39.884.785

Mindst 2 underhåndsbud (UBL §193)*
Kontraktsum ≥ kr. 300.000 men < kr. 3.000.000

Ingen udbudspligt
Kontraktsum < kr. 300.000


Varer og tjenesteydelser indkøbes således:

Udbudspligt efter Forsyningsvirksomhedsdirektivet
Kontraktsum ≥ kr. 3.190.783

Tilbudsindhentning (UBL §193)*
Kontraktsum ≥ kr. 500.000 men < kr. 3.190.783 men

Ingen udbudspligt
Kontraktsum < kr. 500.000

*Hvis en kontrakt har grænseoverskridende interesse, er der annonceringspligt!

Alle nævnte tærskelværdier er ekskl. moms