Klinisk risikoaffald er farligt affald fra sygehuse, læger, tandlæger, dyrlæger, plejehjem og laboratorier. Hvis jeres institution/virksomhed skaber klinisk riskoaffald, er I forpligtet til at følge særlige bestemmelser for indsamling og bortskaffelse. 

Klinisk risikoaffald er smitteførende, uhygiejnisk og sundhedsfarligt affald som f.eks.:

  • kanyler og andre skarpe eller stikkende instrumenter
  • blodigt forbindingsmateriale, bandager o.lign.
  • smitteførende affald i form af fækalforurenede bleer, lagner, klyx o.lign.
  • mikrobiologiske dyrkningsmedier, petriskåle o.lign.
  • plastspidser til sug samt kasserede instrumenter som bor, rodkanalinstrumenter o.lign.

Affaldet indsamles i plastforede, gule sække på 110 l eller i 449 l papkasser. Virksomheder, der har klinisk risikoaffald, skal være tilmeldt en ordning for klinisk risikoaffald.

Priser og emballage

Abonnement, 52 afhentninger af 110 l sæk: 4.676 kr. pr. år.
Hvis I en enkelt uge eller periode har behov for ekstra kapacitet, har I mulighed for at købe ekstra emballage til 122 kr. pr. gang

Priserne dækker alle omkostninger til emballager, transport, administration og affaldsbehandling.

Kontakt os:
Kontakt Nordværk på telefon 9623 6644, hvis du har spørgsmål vedr. klinisk risikoaffald. 

Priser pr. 1/1-2023

Abonnement, 52 afhentninger af 110 l sæk: 4.922 kr. pr. år.
Hvis I en enkelt uge eller periode har behov for ekstra kapacitet, har I mulighed for at købe ekstra emballage til 125 kr. pr. gang

Regler