På Miljøanlæg Rønnovsdal behandler vi årligt ca. 20.000 ton slagger fra vores energianlæg. Jern og metal, samt ikke helt udbrændte emner, frasorteres og genanvendes.

Slagger kan anvendes som bundsikringsmateriale i forbindelse med byggerier, men brugen kræver en særlig tilladelse fra Kommunen. Nordværk udleverer ikke slagger før tilladelsen fra kommunen foreligger og udbetaler godtgørelse pr. ton slagger, der udleveres.

Kontakt os på tlf. 9623 6644 for nærmere information.