Nordværk er gået til kamp mod de kortklippede græsplæner. I stedet sår vi nu vilde blomster til gavn for de truede sommerfugle, bier og fugle.

I Danmark er vilde fugle, insekter og planter i voldsom tilbagegang både i antal og arter. Værst står det til for sommerfuglene og de vilde bier, hvor en lang række arter, der før var almindelige, nu er sjældne eller ligefrem helt forsvundne. Det, der mangler, er levesteder med mange forskellige vilde blomstrende planter.

Et oplagt sted at skabe lidt vildere natur er alle de kedelige græsplæner rundt omkring på virksomhedsarealer. Det er både nemt og billigt at omlægge græsplænen til noget mere vildt. Den største udfordring med at omlægge græsplæner til mere vild natur er måske opgøret med vores syn på, hvad der er smukt.

Kortklippede græsplæner har i årtier signaleret orden og styr på tingene. Mere natur kræver, at vi slipper kontrollen, og lader arterne indfinde sig og udvikle sig i deres eget tempo.

Et eksperiment

Når vi i Nordværk nu skræller vores græsplæner af og tilsår arealerne med vilde, lokale arter af blomster og urter, er det lidt af et eksperiment. Vi ved ikke, hvordan det kommer til at se ud – hverken i år eller de kommende år. Hvad der kommer til at gro, afhænger nemlig af jordens beskaffenhed og af vind og vejr. Når vi inviterer naturen ind, kræver det derfor, at vi slipper vores trang til kontrol og forudsigelighed, og i stedet i højere grad lader os gribe og glæde over det liv, der opstår lige uden for vores vinduer. Det vil naturligvis også komme til at stille nye krav til driften.

En ting er sikkert; vi kommer ikke længere til at køre med havetraktoren hver uge. Men om vi skal ud og slå høslæt med le, det ved vi ikke. Dog forventer vi reducerede driftsomkostninger, og forhåbentlig får vi en masse erfaringer, som kan inspirere andre virksomheder og private borgere til at gøre noget tilsvarende til gavn for biodiversiteten.

Et ny element i miljøledelsen

I Nordværk har vi i mange år arbejdet systematisk med miljøledelse for at beskytte miljøet, menneskers sundhed og den omkringliggende natur. Det er lidt paradoksalt, at vi med den ene hånd har gjort så meget for at reducere vores udledninger af røg, støj og møj af hensyn til den selv samme natur, som vi med den anden hånd har fjernet med græsslåmaskinen. Fremover til arealforvaltning blive en del af vores miljøledelsessystem, hvor antallet af nye arter vil blive indikator for, hvor godt det går.

Nu har vi taget første skridt. Vi er i gang, og vi håber at vores kunder, borgere og andre interessenter vil tage godt imod vores nu mere vilde og utrimmede arealer og måske endda lade sig inspirere til at gøre noget tilsvarende. Efter devisen ”mange bække små…” tror vi på, at vi sammen kan gøre en stor forskel for at bevare den biologiske mangfoldighed i Danmark.