Genbrugsplads Asaa

Åbningstider

Mandag-søndag kl. 10-18
Pladsen er selvbetjent

Lukkedage

Normalt ingen. Pladsen er selvbetjent, se nedenfor. 

Muligheder og regler på pladsen

Som borger i Brønderslev eller Hjørring må du benytte alle AVVs genbrugspladser, på tværs af de to kommuner. Affaldet skal kunne være i en personbil, evt. med trailer. Du må aflevere op til 300 kg. om dagen. Virksomheder må også benytte pladsen mod betaling - se ordningen Mærk affaldet. Husk desuden at:

  • Aflevere affaldet i klare sække.
  • AVV tager ting op af containerne, så vi kan sælge dem i genbrugsbutikken. Hvis du ikke ønsker dette, giver du blot besked til personalet - så markerer vi affaldet med rød spray, og det går til forbrænding.
  • Du må ikke aflevere dagrenovation (affald til skraldespanden) på genbrugspladsen.
  • Røgfrit område: AVV er pr. 1. juni 2018 røgfri. Det gælder også genbrugspladsen, hvor alle skal kunne færdes uden at blive udsat for passiv rygning. Derfor skal cigaretten o.lign. slukkes, inden du kommer ind på pladsen.
  • Alt affald skal afleveres og placeres i containerne. Vi henstiller til, at man ikke stiller tunge emner, f.eks. brændeovn og badekar, ved siden af containeren. Større emner skal afleveres på vores bemandede genbrugspladser. 

Selvbetjening

Genbrugspladsen i Asaa har ingen fast personale, men er selvbetjent. Du kan komme ind på pladsen på to måder:

  1. Køre sygesikringskortet igennem kortlæseren, som er placeret på porten. Det kræver ingen tilmelding, men kræver at du er bosat i enten Hjørring eller Brønderslev Kommune.
  2. Åbne porten med din mobiltelefon. Du ringer til porten, og den åbner. Det kræver, at du er tilmeldt og oprettet i systemet. Er du ikke oprettet, kan du blive det ved at sende en mail til afdelingsleder Thomas Thomsen på tt@avv.dk

Porten åbner herefter automatisk. 

Når du skal ud igen, kan du enten ringe eller køre over de hvidskraverede felter foran porten.

Ved problemer ring til Thomas Thomsen på 2041 5534.

Affaldstyper

Aluminium Aske Beton og brokker Bilbatterier Deponi Dæk Elektronik Elsparepærer Farligt affald Farvet blød plast Fortroligt papir Gips Glas & flasker Haveaffald Hårde hvidevarer til genbrug Hårde hvidevarer til skrotning Hård plast & PVC Imprægneret træ Jord Klar blød plast Ledninger Lysstofrør Metal Pap Papir Plast, metal og mad & drikkekartoner Printer-patroner Rest efter sortering Stenuld & glasuld Til salg i AVVs Butik Trykflasker Træ Tøj og sko Vinduesglas