Genbrugsplads Asaa

Åbningstider

Mandag-søndag kl. 10-18
Pladsen er selvbetjent

Lukkedage

Normalt ingen. Pladsen er selvbetjent, se nedenfor. 

Som borger i Brønderslev eller Hjørring må du benytte alle Nordværks genbrugspladser på tværs af de to kommuner. Affaldet skal kunne være i en personbil evt. med trailer. Du må aflevere op til 300 kg. om dagen. 

Besøger du pladsen som virksomhed
Virksomheder må også benytte pladsen mod betaling. Den 1. januar 2023 trådte vores nye ordning for virksomheder i kraft, hvor der er blevet sat nummerpladescannere op. Læs mere om ordningen og automatisk betaling her.

Vigtig information inden dit besøg

  • Aflevere affaldet i klare sække.
  • Nordværk tager ting op af containerne, så vi kan sælge dem i genbrugsbutikken. Hvis du ikke ønsker dette, giver du blot besked til personalet - så markerer vi affaldet med rød spray, og det går til forbrænding.
  • Du må ikke aflevere restaffald (affald til din indendørs skraldespand) på genbrugspladsen.
  • Genbrugspladserne er røgfrie områder.
  • Alt affald skal afleveres og placeres i containerne. Vi henstiller til, at man ikke stiller tunge emner ved siden af containeren f.eks. brændeovn og badekar. Større emner skal afleveres på vores bemandede genbrugspladser. 
  • Færdselsloven er gældende på pladsen. Vær opmærksom på andre besøgende.
  • Børn skal altid være under opsyn af en voksen.

Selvbetjening

Genbrugspladsen i Asaa har ingen fast personale, men er selvbetjent. Du kan komme ind på pladsen på to måder:

  1. Køre sygesikringskortet igennem kortlæseren, som er placeret på porten. Det kræver ingen tilmelding, men kræver at du er bosat i enten Hjørring eller Brønderslev Kommune.
  2. Åbne porten med din mobiltelefon. Du ringer til porten, og den åbner. Det kræver, at du er tilmeldt og oprettet i systemet. Er du ikke oprettet, kan du blive det ved at sende en mail til afdelingsleder René Rasmussen på rra@nordvaerk.dk

Porten åbner herefter automatisk. 

Når du skal ud igen, kan du enten ringe eller køre over de hvidskraverede felter foran porten.

Ved problemer ring til René Rasmussen på 2254 5714.

Personale

Peter

Peter

Affaldstyper

Aluminium Aske Beton og brokker Bilbatterier Deponi Dunke Dæk Elektronik Elsparepærer Farligt affald Farvet blød plast Fortroligt papir Gips Glas & flasker Grene Haveaffald Hårde hvidevarer til skrotning Hård plast & PVC Imprægneret træ Jord Klar blød plast Kartoner Ledninger Lysstofrør Metal Mobiltelefoner Pap Papir Plast, metal og mad- & drikkekartoner Printer-patroner Rest efter sortering Stenuld & glasuld Til salg i Nordværks Butik Trykflasker Træ Tøj og sko Vinduesglas Øl- og sodavandsdåser