Den nye affaldssortering i Hjørring Kommune har nu været i gang i fire måneder. Siden oktober har hjørringenserne sorteret plast & metal, papir og madaffald fra i de nye containere, og det går rigtig godt. Cirka 1.300 ton madaffald er blevet sendt til bioforgasning i stedet for til forbrænding. Det betyder, at biogasanlæg kan omdanne de mange ton mad til brændstof til biler og gødning til markerne. Også mange plasticposer, dunke, bøtter, konservesdåser og øldåser er det blevet til i Hjørring – i alt 283 ton plast & metal er samlet ind siden starten. Plast & metal-affaldet køres til Reno Nord i Aalborg, hvor et anlæg sorterer affaldet yderligere op til genanvendelse. 728 ton papir og aviser er sendt til genanvendelse og kan nu genopstå som nye aviser, toiletpapir og lignende.

Bedre og bedre

Hos Nordværk holder vi styr på mængderne af affald, der lander i de nye skraldespande. Her kan vi se, at alle nye vaner kræver tilvænning. Mængderne stiger støt for hver måned, og hver familie i Hjørring afleverer nu omkring 9 kg affald om ugen. Heraf går ca. 45 % til genanvendelse, og det er et meget flot tal. Målet er nemlig, at Hjørring Kommune inden 2022 skal kunne genanvende min. 50 % af husholdningsaffaldet. Alt tyder altså på, at vi når målet længe før tid.

Kvaliteten af affaldet kigger vi også på, og her er et par gode råd til, hvad du kan være opmærksom på derhjemme:

  • Batterier og elektronik hører ikke hjemme i skraldespanden til plast & metal. Selvom batterier er af metal, er de også giftige og skal i den røde miljøkasse – eller afleveres på genbrugspladsen. Elektronik afleveres også på genbrugspladsen.
  • Store plasticsække må heller ikke komme i plast & metal – de kan nemlig sætte sig fast i både skraldespanden ved tømning og i anlægget, hvor plasten sorteres. Store plasticsække afleveres på genbrugspladsen.
  • Måske samler du plast & metal ind i en pose i køkkenet, men husk at tømme posen ud i containeren, så affaldet ligger løst. Ellers kan anlægget ikke sortere affaldet.

Se filmen med status på den nye sortering i Hjørring Kommune:

Også Brønderslev er med

I Brønderslev Kommune har alle husstande nu fået containere til den nye sortering af plast & metal og papir - restaffald indsamles i Brønderslev i den samme skraldespand, som man plejer, og madaffald er endnu ikke omfattet af ordningen. De første tømninger af den nye skraldespand er ved at blive foretaget, og om nogle uger vil vi begynde at kunne måle på mængder og kvalitet. Men alt tyder på, at også borgerne i Brønderslev tager den nye sortering godt til sig.
Læs mere om affaldssortering i Brønderslev Kommune.