Eksempler på affald der MÅ afleveres i denne sortering:

Trykflaskerne skal ved aflevering deles op i genanvendelige trykflasker og øvrige trykfla-sker. Trykflaskerne må ikke stables i lag.

 

1) Genanvendelige trykflasker

 • Alm. danske gasflasker.
 • Gasflasker (gule)
 • Kosangas (gule)

 

2) Øvrige trykflasker, brandslukkere mv.

 • Pulverslukkere
 • Punkterede trykflasker
 • Skumslukkere
 • Trykflasker med ilt mm.
 • Acetylenflasker
 • Kulsyreslukkere
 • Letvægts gasflasker i kunststof
 • Webergas, ukrudtsbrændere. Stilles på hylden i buret. Alternativt i blå plastbeholder ved buret.

Eksempler på affald der IKKE må afleveres i denne sortering:


Modtagere af affaldet:

 • Genanvendelige gasflasker: BP Gascenter ApS, Aalborg 
 • Øvrige trykflasker og brandslukkere: Studsgaard A/S

Hvad sker der med affaldet:

 

Trykflaskerne sorteres i to bure på genbrugspladserne. Trykflasker, som kan genanvendes, bliver rengjort, påfyldt og får ny mærkning.

Resten bliver punkteret og genanvendt som skrotjern.


Miljø:

 

Genanvendelse af metaller er simpel og giver en stor miljøgevinst i forhold til at udvinde nye metaller af jordens råstoffer. Ved genanvendelsen af hele gasflasker opnås en endnu større miljøgevinst. 


Sikkerhed:

Vær meget forsigtige hvis trykflasken er i dårlig stand (rusten og buler ud). Der er stor risi-ko for personskade. Kontakt omgående personalet på genbrugspladsen, hvis du ser en sådan eller selv er i besiddelse af en.


Øvrigt: