I Hjørring Kommune har alle énfamiliehuse to to-delte containere derhjemme:

  • en to-delt container til hhv. papir og pap og til plast, metal og mad- & drikkekartoner
  • en to-delt container til hhv. restaffald og madaffald 

Containeren til papir & pap samt plast, metal og mad- & drikkekartoner tømmes hver 4. uge, containeren til rest- og madaffald tømmes hver 14. dag.

Containerne har disse mål:

Bor du i boligforening?

Bor du i boligforening eller etageejendom, skal du sortere de samme typer affald, men i en anden slags containere. En mulighed er bl.a. nedgravede affaldsbeholdere. Læs mere her om nedgravede affaldsløsninger - og kontakt gerne Nordværk på tlf. 9623 6644 eller din kommune, hvis du vil vide mere.

Sortering derhjemme

I korte træk sorteres affaldet, som du ser det ovenfor.

Udvidet sorteringsvejledning

Vi har lavet en udvidet sorteringsvejledning med en liste over, hvad der må/ikke må komme i de fire sorteringer. Vejledningen opdateres løbende.

Klik her for at se den udvidede sorteringsvejledning.

Sorteringsvejledning på fremmedsprog

Vi har lavet tre film med sorteringsvejledninger på følgende sprog: arabisk, engelsk og tigrinya.
Klik her for at se de tre film 

Vi har desuden udgivet de trykte vejledninger på:

Klik på linket for at downloade og printe på det enkelte sprog

Svar på dine spørgsmål

Du kan hente mere viden i affaldshåndbogen (nedenfor) og sorteringsvejledningen (ovenfor) på papir. 

På Hjørring Kommunes hjemmeside finder du desuden svar på en lang række spørgsmål - klik her og se Hjørring Kommunes svar på Ofte Stillede Spørgsmål.

Se affaldshåndbogen - klik på billedet nedenfor