Affaldsfællesskabet Nordværk og miljø- og affaldsvirksomheden Meldgaard Miljø har netop indgået en historisk aftale om etablering og drift af et farvesepareringsanlæg. Aftalen er den første af sin slags i Danmark og åbner op for en ny samarbejdsmodel mellem offentlige og private virksomheder, der opfylder kravene i klimaaftalen fra 2020.

I 2024 skal borgerne i Aalborg Kommune sortere deres madaffald i grønne poser og lægge dem i samme container som de sorte poser med restaffald. Poserne bliver fremover sorteret på et nyt farvesepareringsanlæg, som Meldgaard Miljø etablerer på Nordværks arealer.

I dag bliver restaffaldet energiudnyttet hos Nordværk, men det nye anlæg gør det muligt at sortere poserne med madaffald fra, så det kan omdannes til biogas. Restproduktet efter bioforgasning bruges som gødning på landbrugsjord.

Ny samarbejdsmodel
Klimaaftalen medførte, at kommunerne ikke længere selv må eje automatiserede sorteringsanlæg. Det var en mavepuster for Aalborg Kommune og Nordværk, der var klar til at sende opgaven med opførelse af et farvesepareringsanlæg i udbud. I stedet blev opgaven udbudt som et "build and operate", hvor Meldgaard Miljø vandt. De bygger nu farvesepareringsanlægget samt ejer og drifter det i 18 år.

Med en ny samarbejdsmodel er det muligt at etablere et farvesepareringsanlæg på Nordværks område i Aalborg, leve op til klimaaftalen og bibeholde synergien ved at farvesepareringsanlægget ligger i tæt tilknytning til Nordværks energianlæg.

Bestyrelsesformand Lisbeth Lauritsen fra Nordværk siger:

"Vi er stolte over at gå forrest og finde en ny model for samarbejde mellem offentlige og private virksomheder. Et samarbejde, hvor vi er med til at understøtte klimaaftalens intentioner om at skabe et grønt industrieventyr inden for cirkulær økonomi i den private sektor. Vi håber, andre lader sig inspirere af vores model, så vi er med til at booste samarbejdet mellem den offentlige og private sektor og cirkulær økonomi."

"Vores skraldebiler henter allerede restaffald i Aalborg Kommune, som vi afleverer hos Nordværk. Vi udvider nu samarbejdet med en farvesepareringsløsning og har hos Envac Optibag fundet et gennemtestet anlæg til at sortere de grønne poser fra de sorte. Vi glæder os til at sætte skub i klimaplanens intentioner og styrke samarbejdet mellem private og offentlige virksomheder," fortæller direktør Henrik Meldgaard fra Meldgaard Miljø.

Flere typer affald - samme antal containere
Det ny anlæg giver ifølge rådmand Per Clausen fra Klima og Miljø både fordele for borgerne og klimaet:

"Farvesepareringen gør det muligt at sortere madaffald uden at skulle opstille ekstra containere eller installere skillerum i de eksisterende. En afgørende faktor er, at vi ikke ønsker at etablere ekstra nedgravede containere i Aalborg og Nørresundby. Det ville både inddrage parkeringspladser samt give ekstra kørsel og dermed udledning af CO2," siger han.

Understøtter fremtidens affaldshåndtering
Anlægget er udviklet og designet af svenske Envac Optibag og skal behandle ca. 50.000 tons affald (heraf 10-15.000 tons madaffald) om året fra borgerne i Aalborg Kommune.

Farveseparering er meget udbredt i Sverige og Norge, men anlægget, som ved hjælp af scannere sorterer de grønne poser fra, er det eneste af sin slags i Danmark. Samtidig er det fremtidssikret, da det er muligt at udvide til flere farver, hvis det på et tidspunkt bliver aktuelt at sortere nye typer affald i andre farver poser, uden at der skal opstilles ekstra containere.

Kontaktinformation

  • Rådmand Per Clausen fra Klima og Miljø i Aalborg Kommune på 25 19 94 01
  • Bestyrelsesformand Lisbeth Lauritsen fra Nordværk på 40 32 96 60
  • Direktør Thomas Lyngholm fra Nordværk på 20 86 21 23
  • Direktør Henrik Meldgaard fra Meldgaard Miljø på 20 33 72 30