Denne sortering findes kun på følgende genbrugspladser:

På øvrige pladser henvises flamingo til Rest efter sortering

Eksempler på affald der må afleveres i denne sortering:

  • Hvid og ren flamingo fra indpakning (fra f.eks. møbler, fjernsyn, hårde hvidevarer)
  • Hvid og ren gulvisolering (f.eks. jackopor, sundolitt, styrolit, styropor)
  • Hvide og rengjorte mademballager (f.eks. termokasser, skumbakker, termobægre) 

Eksempler på affald der IKKE må afleveres i denne sortering:


Modtagere af affaldet:

 

Flamingo, eller EPS som det også benævnes, afsættes til genanvendelse hos EUREC A/S.

 


Hvad sker der med affaldet:

Den hvide rene flamingo transporteres til Nordværks ressourcehal, hvor flamingoen køres igennem en komprimator som presser en stor del af luften ud, og samler flamingoen. På den måde kan man transportere en større mængde flamingo til aftageren, fordi volumen er mindre. Det mindsker transportomkostninger og CO2-udledning fra transport.

Hvid flamingo kan blive ny, hvid flamingo, men kun hvis flamingoen indsamlet fra genbrugspladserne er helt ren. Hvis flamingoen har for mange urenheder, omsmeltes det i stedet til plastikbøjler, isoleringspladser eller plastikdele til f.eks. fjernsyn og skærme.


Miljø:

Flamingo (EPS) er en forkortelse af ekspanderet polystyren og bruges ofte som stødabsorberende materiale i forsendelser eller som isoleringsmateriale. Flamingo er fremstillet ved hjælp af råolie og naturgas.

Genanvendelsen af flamingo kræver mindre vand og mindre energi end fremstilling af ny flamingo. Desuden er olie (og dermed flamingo) et fossilt materiale, som vi skal minimere brugen af, da der er store drivhusgasudledninger forbundet med udvinding af olien, og det ikke er en fornybar ressource. Ved at genanvende flamingo mindskes anvendelsen af råolie til produktion af ny flamingo.


Sikkerhed:

 


Øvrigt: