Genbrugsplads Brønderslev Øst

Åbningstider

Mandag-fredag kl. 13-18
Virksomheder fra kl. 7
Lør-søn. samt helligdage 10-17

Muligheder og regler på pladsen

Som borger i Brønderslev eller Hjørring må du benytte alle Nordværks genbrugspladser på tværs af de to kommuner. Affaldet skal kunne være i en personbil evt. med trailer. Du må aflevere op til 300 kg. om dagen. 

Virksomheder må også benytte pladsen mod betaling - fra d. 1./1. 2023 træder vores betaling via nummerpladen i gang - læs mere her..

Husk desuden at:

  • Aflevere affaldet i klare sække.
  • Nordværk tager ting op af containerne, så vi kan sælge dem i genbrugsbutikken. Hvis du ikke ønsker dette, giver du blot besked til personalet - så markerer vi affaldet med rød spray, og det går til forbrænding.
  • Du må ikke aflevere restaffald (affald til din indendørs skraldespand) på genbrugspladsen.
  • Genbrugspladserne er røgfrie områder. Alle skal kunne færdes uden at blive udsat for passiv rygning. Derfor skal cigaretter mm. slukkes, inden du kommer ind på pladsen.
  • Alt affald skal afleveres og placeres i containerne. Vi henstiller til, at man ikke stiller tunge emner ved siden af containeren f.eks. brændeovn og badekar. Større emner skal afleveres på vores bemandede genbrugspladser. 
  • Færdselsloven er gældende på pladsen. Vær opmærksom på andre besøgende.
  • Børn skal altid være under opsyn af en voksen.

Bemærk, at pladsen i øjeblikket ikke modtager brændbart erhvervsaffald, da lageret er fyldt op. Brændbart erhvervsaffald henvises til Dronninglund, Rønnovsdal eller Nordværks Energianlæg.

Personale

Bo

Bo

Affaldstyper

Aluminium Aske Beton og brokker Bilbatterier Deponi Dunke Dæk Dæk med fælge Dæk uden fælge Elektronik Elsparepærer Farligt affald Farvet blød plast Glas & flasker Flamingo Fortroligt papir Gips Grene Haveaffald Hård plast & PVC Hårde hvidevarer til skrotning Imprægneret træ Jord Klar blød plast Klinker & porcelæn Ledninger Lysstofrør Metal Mursten Pap Papir Plast, metal og mad- & drikkekartoner Printer-patroner Rest efter sortering Stenuld & glasuld Kartoner Mobiltelefoner Tagpap Til salg i Nordværks Butik Trykflasker Træ Tøj og sko Vinduesglas Øl- og sodavandsdåser