Læsø er Kattegats grønne perle. Landets mindste kommune med ca. 1.800 indbyggere, der mangedobles i sommerperioden af glade turister og sommerhusgæster. Borgere og virksomheder på Læsø producerer affald, som alle andre i Danmark. Og det siger næsten sig selv, at Læsø Kommune ikke kan klare opgaverne med at behandle affaldet selv. Læsø Kommune skal samarbejde med andre kommuner og selskaber for at få behandlet og udnyttet affaldets ressourcer. Derfor indgik Læsø i foråret ny kontrakt med Nordværk.

Samarbejde om behandling og planlægning

Allerede i 2009 indgik Læsø Kommune den første aftale med Nordværk om at modtage og behandle affald. I starten var det primært affald til forbrænding, der blev omdannet til energi på Nordværks forbrændingsanlæg i Hjørring. Sidenhen er også affald til genanvendelse og deponi blevet omfattet af aftalen. Læsø Forsyning A/S overtog i 2015 Læsø Kommunes opgaver med affald, vand og spildevand, og man undersøgte andre muligheder for at komme af med affaldet fra Læsø. Resultatet blev, at Læsø Forsyning i 2016 indgik en ny kontrakt med Nordværk om behandling af affald fra Læsø. Kontrakten omfatter stort set alt affald fra Læsø og omfatter ca. 5.000 tons årligt – affald til både genanvendelse, forbrænding og deponering. Derudover er Nordværk behjælpelig med rådgivning og planlægning af affaldsopgaver og administration.

Nordværks bestyrelsesformand Jørgen Bing siger: ”Vi er meget glade for den nye kontrakt med Læsø Kommune. Det giver god mening, at vi hjælper hinanden i regionen og kan udnytte affaldets ressourcer lokalt.”