I regeringens ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi” blev det i 2020 offentliggjort, at vi fremover skal sortere endnu mere affald hjemme ved husstanden. Den nye affaldssortering skal foregå i et landsdækkende system, hvor affaldet skal indsamles i ti affaldstyper. Den nye ordning skal føre til mere genanvendelse og mindre CO2-udledning.

Vi er godt med

Udvidelsen betyder dog ikke, at du skal have ti nye containere stående ved hver enkelt husstand, for i Hjørring Kommune er vi allerede godt med. Vi indsamler nu i syv affaldstyper og vi forventer, at vi kan udbygge den eksisterende ordning uden at det vil kræve flere containere. Det samme gør sig gældende i Brønderslev Kommune, hvor man i løbet af 2022 kommer på samme niveau som i Hjørring med indsamling af både madaffald og farligt affald.

Forsøgsprojekt i Vrå

Før den endelige affaldssortering bliver udrullet i Hjørring og Brønderslev kommuner, igangsætter vi et forsøgsprojekt for omkring 400 husstande i den vestlige del af Vrå. I forsøget indsamles mad- & drikkekartoner i rummet til plast og metal, samt pap i rummet til papir.

Forsøgsprojektet, der starter 4. oktober og afsluttes ved årsskiftet, har til formål at afdække, hvor meget affaldet fylder i containeren, samt hvor ofte der er behov for tømning. Således kan vi tilpasse og forberede den endelige løsning bedst muligt. 

Inden sorteringsløsningen med de ti affaldssorteringer er på plads i AVV's ejerkommuner, kan du holde dig opdateret på denne side eller på vores Facebook-kanal "AVV - Oplevelser med affald".

Den kommende affaldssortering består af følgende affaldstyper: