Hos AVV vil vi gerne have besøg. Vi synes det er vigtig at vise både, hvordan vi behandler affaldet og hvordan man kan forebygge affald. Derfor inviterer vi skoleklasser, borgerforeninger, ældreklubber, virksomheder og andre større grupper indenfor.

På vores rundvisninger kan I komme tæt på affaldet, bruge jeres sanser og møde dem, der arbejder med affaldet til daglig. Vi viser, hvordan AVV behandler affaldet — både det, vi finder nye værdier i via genanvendelse og upcycling, og det som vi brænder, så vi kan producere energi i form af el og varme.

Det er gratis for skoleklasser og grupper (min. 10 personer) at komme på rundvisning hos AVV, hvis I bor inden for AVVs eller Modtagestation Vendsyssels område (Hjørring, Brønderslev, Frederikshavn og Læsø kommuner). For andre koster et besøg 1000 kr. ekskl. moms.

Bemærk: Vi har lukket for nye bestillinger af rundvisning frem til oktober 2019 pga. travlhed.