Eksempler på affald der MÅ afleveres i denne sortering:

  • Aske fra brændeovne
  • Aske fra fastbrændselsfyr
  • Aske fra halmfyr

Eksempler på affald der IKKE må afleveres i denne sortering:

  • Aske med gløder

Modtagere af affaldet:

Nordværks Miljøanlæg Trynbakke
Trynbakkevej 5
9881 Bindslev


Hvad sker der med affaldet:

Affaldet transporteres til Miljøanlæg Trynbakke, hvor det deponeres


Miljø:


Sikkerhed:


Øvrigt:

Containeren skal fores med plastic-folie for at mindske korrosion, modtages gerne i poser/sække.