Eksempler på affald der MÅ afleveres i denne sortering:

 • Vinduer og døre med træ-rammer
 • Cykeldæk
 • Flamingo (hvis der ikke findes en separat flamingo-soirtering på pladsen)
 • Gulvtæpper
 • Invasive plantearter: Bjørneklo, Brandbæger, Flyvehavre og Japansk pileurt
 • Madrasser
 • MDF-plader
 • Møbler med stof (henvis gerne bedre møbler til ”Møbler og brugsting”)
 • Plexiglas
 • Skumgummi
 • Glødepærer
 • Tagpap (må kun kommes i Rest efter sortering på genbrugspladser uden container til tagpap)
 • Troldtekt (Troltex)-plader (træbeton)
 • Dunke: Tomme, med faremærke

Eksempler på affald der IKKE må afleveres i denne sortering:


Modtagere af affaldet:

Nordværks Energianlæg, Hjørring og Aalborg


Hvad sker der med affaldet?:

Det brændbare affald transporteres til energianlæggene i enten Hjørring eller Aalborg. Affaldet neddeles, så store emner kan indfyres i ovnene.
Energien udnyttes til fjernvarme og el.

Slagger fra forbrændingsprocessen kan genanvendes som fyldsand i forbindelse med anlægsprojekter. Inden slaggen kan genanvendes, skal der tages prøver af forureningsgraden samt udsortering af jern og metaller til genanvendelse.

Det materiale som fjernes fra røgen (restprodukt) sendes til deponering i udlandet.

Om sommeren fragtes affaldet på vores miljøanlæg, hvor det gemmes indtil vinterhalvåret, hvor behovet for varme er størst.


Miljø:

Når affaldet forbrændes genereres der høj varme, som bruges til at lave damp. Dampen bruges til at lave elektricitet og varmt vand til fjernvarme.

Elektriciteten sælges til det lokale elselskab. Det varme vand sendes ud til forbrugerne via fjernvarmenettet.


Sikkerhed:


Øvrigt:

Genbrugspladserne i Asaa, Hjallerup og Dronninglund sender brændbart affald til Aalborg. De øvrige genbrugspladser sender affaldet til Hjørring.