Eksempler på affald der MÅ afleveres i denne sortering:

 • Cykeldæk
 • Dunke: Tomme, med faremærke
 • Dyner
 • Flamingo
 • Glødepærer
 • Gulvtæpper
 • Husdyrgødning (kun meget små mængder og højest hvad der svarer til en trillebør-fuld)
 • Invasive plantearter: Bjørneklo, Brandbæger, Flyvehavre og Japansk pileurt
 • Lecablokke med isolering
 • Madrasser
 • MDF-plader
 • Møbler med stof (henvis gerne bedre møbler til ”Møbler og brugsting”)
 • Plexiglas
 • Skumgummi
 • Tagpap (må kun kommes i brændbart affald på genbrugspladser uden container til tagpap)
 • Troldtekt (Troltex)-plader (træbeton)
 • Vinduer og døre med træ-rammer

Eksempler på affald der IKKE må afleveres i denne sortering:


Modtagere af affaldet:

AVVs Energianlæg, Hjørring og Reno Nord, Aalborg


Hvad sker der med affaldet?:

Det brændbare affald transporteres til energianlæggene i enten Hjørring eller Aalborg. Affaldet neddeles, så store emner kan indfyres i ovnene.
Energien udnyttes til fjernvarme og el.

Slagger fra forbrændingsprocessen kan genanvendes som fyldsand i forbindelse med anlægsprojekter. Inden slaggen kan genanvendes, skal der tages prøver af forureningsgraden samt udsortering af jern og metaller til genanvendelse.

Det materiale som fjernes fra røgen (restprodukt) sendes til deponering i udlandet.


Miljø:

Når affaldet forbrændes genereres der høj varme, som bruges til at lave damp. Dampen bruges til at lave elektricitet og varmt vand til fjernvarme.

Elektriciteten sælges til det lokale elselskab. Det varme vand sendes ud til forbrugerne via fjernvarmenettet.


Sikkerhed:


Øvrigt:

Genbrugspladserne i Asaa, Hjallerup og Dronninglund sender brændbart affald til Reno Nord. De øvrige genbrugspladser sender affaldet til AVVs energianlæg i Hjørring.