Restaffaldet er det, vi smider i affaldscontaineren, når genanvendeligt og farligt affald er sorteret fra. Det er din kommune, der tager sig af restaffaldet, ikke Nordværk.

På kommunens hjemmeside kan de se hvad du skal gøre, hvis du fx

  • ikke har fået hentet dit restaffald
  • vil ændre containertype eller tømningshyppighed
  • vil se priserne for dagrenovation
  • har spørgsmål til afhentning i sommerhusområdet
  • har brug for en EKSTRA-sæk (forhandleroversigt)

EKSTRA-sækkene kan desuden købes i Nordværks Genbrugsbutik.

 

Hvis du bor i Brønderslev Kommune

Find flere oplysninger på kommunens hjemmeside eller ring på tlf. 9945 4700.

Hvis du bor i Hjørring Kommune

Find flere oplysninger på kommunens hjemmeside eller ring på tlf. 7233 6760.

Sommerhuse

Kommunerne står også for afhentning af restaffald i sommerhusområderne. Her er forskellige ordninger og tømningsuger i de to kommuner.

      Sommerhuse i Brønderslev Kommune