Restaffaldet er det, vi smider i affaldscontaineren, når genanvendeligt og farligt affald er sorteret fra. Det er din kommune, der tager sig af restaffaldet, ikke Nordværk.

Kontakt kommunen, hvis du fx:

  • ikke har fået hentet dit restaffald
  • vil ændre containertype eller tømningshyppighed
  • vil se priserne for dagrenovation
  • har spørgsmål til afhentning i sommerhusområdet
  • har brug for en EKSTRA-sæk

EKSTRA-sække: Se mere info og aktuel liste over forhandlere i Brønderslev Kommune og i Hjørring Kommune.

EKSTRA-sækkene kan desuden købes i Nordværks Genbrugsbutik.
 

Hvis du bor i Brønderslev Kommune

Find flere oplysninger på kommunens hjemmeside eller ring på tlf. 9945 5513.

Hvis du bor i Hjørring Kommune

Find flere oplysninger på kommunens hjemmeside eller ring på tlf. 7233 6760.

Sommerhuse

Kommunerne står også for afhentning af dagrenovation i sommerhusområderne. Her er forskellige ordninger og tømningsuger i de to kommuner - se kalenderne nedenfor. 

Sommerhuse i Hjørring Kommune      Sommerhuse i Brønderslev Kommune