Nordværks anlæg håndterer – som de eneste i Danmark - patologisk affald 

Miljøstyrelsen har godkendt Nordværks to energianlæg i hhv. Hjørring og Aalborg til forbrænding af patologisk affald.  

Nordværk modtog tilbage i foråret 2023 en henvendelse fra Energistyrelsen og Miljøstyrelsen omkring vores muligheder for at forbrænde patologisk affald på vores energianlæg. Efterfølgende har vi udarbejdet procedurer for forbrænding af patologisk affald på vores to anlæg, hvor der i forvejen forbrændes klinisk risikoaffald. Miljøgodkendelsen er en forudsætning for at forbrænde patologisk affald, som er betegnelsen for vævsaffald. Derudover kræver arbejdet med patologisk affald også, at der udarbejdes grundige instrukser til de medarbejdere, der skal håndtere affaldet.  

Med miljøgodkendelserne fra Miljøstyrelsen kan vi derfor nu også forbrænde patologisk affald på vores anlæg.

Løser en vigtig samfundsopgave  

Håndteringen af affald fra sygehusene, dvs. både klinisk risikoaffald samt patologisk affald, stiller store krav til såvel anlæg som færdigheder hos de enkelte medarbejdere og forudsætter, at der er styr på alle processer, miljø og arbejdsmiljømæssige aspekter. Det har været fuldstændig afgørende for Nordværk, at processen er sikker for alle involverede parter.  

Behandlings- og sorteringschef for Nordværk, Claus Espersen, udtaler: ”Vi er hos Nordværk stolte over at være blevet betroet en samfundsmæssigt vigtig opgave, da klinisk risikoaffald og patologisk affald er en af de sværeste og mest krævende fraktioner at håndtere. Samarbejdet med Miljøstyrelsen har fungeret upåklageligt, og vi sætter stor pris på den effektive behandling af vores ansøgning. Vi har hele tiden haft fokus på, at sikkerheden skal være i top, og at vores medarbejdere føler sig godt klædt på og er trygge ved opgaven med håndteringen af klinisk risikoaffald og patologisk affald.”  

 

Arbejdet er påbegyndt den 15. november 2023.