Affald til forbrænding skal være sorteret og må ikke indeholde:

  • Genanvendelige materialer (f.eks. tagpap, gips, pap, papir, plast - herunder landbrugsplast)
  • Farligt affald (f.eks. kemikalierester, olie, batterier og sprængstoffer)
  • Affald der kan skade anlægget (f.eks. trykflasker og nødblus)
  • Affald uden brændværdi (f.eks. isolering, metal, glas, jord og beton)

NB!


Brændbart, småt (under 1 m)

F.eks. træ, flamingo, papir og plast, der ikke kan genanvendes

Kan afleveres på følgende affaldsanlæg:

For 2023 gælder følgende sæsonbestemte priser: 

Vintertakst Fra 01-01 til 31-05 Pris 570 kr. pr. ton

Sommertakst Fra 1-06 til 30-09 Pris 680 kr. pr. ton

Efterårstakst Fra 01-10 til 31-12 Pris 570 kr. pr. ton


Brændbart, stort (over 1 m og 10 cm i diameter)

F.eks. bjælker, brædder, træplader, der ikke kan genanvendes samt gulvtæpper, affald i baller, møbler, springmadrasser

Kan afleveres på følgende affaldsanlæg:

For 2023 gælder følgende sæsonbestemte priser for Energianlægget: 

Vintertakst Fra 01-01 til 31-05 Pris 680,- kr. pr. ton

Sommertakst Fra 01-06 til 30-09 Pris 790 kr. pr. ton

Efterårstakst Fra 01-10 til 31-12 Pris 680 kr. pr. ton 

For 2023 gælder følgende priser på Miljøanlægget i Rønnovsdal og Affaldscenter Dronninglund: 

Fra 01-01 til 31-12 Pris 813 kr. pr. ton

 


Brændbart, håndaflæsset

F.eks. småt brændbart, der ikke bliver leveret på lastbil

Kan afleveres på:

Pris: 1.045 kr. pr. ton


Brændbart, særligt problematisk

Eksempler: Ring og hør!

Kan afleveres på:

Pris: Ring og hør!


Dagrenovation (Rest efter sortering)

F.eks. køkkenaffald, bleer, beskidte emballager fra fødevarer

Kan afleveres på:

Pris: 665 kr. pr. ton


Halm

F.eks. halm, afrensning m.m.

Kan afleveres på:

Pris: 199 kr. pr. ton

AVVs genbrugspladser (Mærk affaldet)


Træbeton

Kan afleveres på følgende affaldsanlæg:

  • Energianlæg (kun rene læs eller sammen med andet brændbart)

Pris: 694 kr. pr. ton


Linoleum

Kan afleveres på følgende affaldsanlæg:

Pris: 694 kr. pr. ton


Specielle affaldstyper, som kun kan afleveres efter forudgående aftale:


Flydende affald

F.eks. flydende affald, levnedsmidler, slam o. lign.

Kan afleveres på:

Pris: Ring og hør!


Kreosotbehandlet træ

F.eks. jernbanesveller, telefonpæle o. lign.

Kan afleveres på:

Pris: Ring og hør!


Klinisk risikoaffald

Kanyler, skalpeller, gaze m.m.

Kan afleveres på:

Pris: ring og hør!

  • AVVs genbrugspladser

Pris: 8 kr. pr kg (henvendelse til pladsmanden)


Priserne er sidst ændret den 22. december 2022 og er inkl. affaldsafgift og ekskl. moms.

Byggeaffald forurenet med tungmetaller eller PCB:  Der vil være forskellige krav til behandlingen afhængig af forureningen. Se oversigt med grænseværdier her.