Imprægneret træ

Kan afleveres på følgende affaldsanlæg:

Pris: 912 kr. pr. ton


Kreosotbehandlet træ

F.eks. jernbanesveller, telefonpæle o. lign.

Kan afleveres på:

Pris: Ring og hør!

  • Nordværks genbrugspladser 

Priserne er sidst ændret den 22. december 2023 og er inkl. affaldsafgift og ekskl. moms.