Imprægneret træ

Kan afleveres på følgende affaldsanlæg:

Pris: 810 kr. pr. ton


Kreosotbehandlet træ

F.eks. jernbanesveller, telefonpæle o. lign.

Kan afleveres på:

Pris: Ring og hør!


Priserne er sidst ændret den 22. december 2022 og er inkl. affaldsafgift og ekskl. moms.