Nyeste tal viser, at borgerne generelt er gode til at sortere. Genbruget stiger. Borgerne gør det godt hjemme ved husstanden. Og de gør det godt, når de kommer papir, flasker, dåser og plast i boblerne. Det er konklusionen i en analyse fra Nordværk efter et år med sortering af affaldet i Brønderslev og Hjørring. Analysen viser dog også, at man sagtens kan genanvende meget mere i fremtiden.

Affaldsanalysen er lavet efter næsten et år med nye indsamlingsordninger. Nordværk har foretaget stikprøver af affaldet fra parcelhuse og etageboliger fra tre områder i Hjørring og Brønderslev. Prøver fra 2019 sammenholdes i analysen med tal fra 2018.

– Folk er generelt gode til at sortere, det er rent og kommer generelt de rigtige steder hen, fortæller Kristina Zacho fra Nordværk, der står bag analysen. – Det stemmer også godt overens med, at når vi snakker med borgerne, så er de interesserede i at gøre det godt og spørger ofte detaljeret ind til, hvor en bestemt type affald skal hen.

Skraldemændende har i det daglige også lagt mærke til, at borgerne går op i at sortere. Det vidner denne video om: 

Når Kristina Zacho kigger nærmere på analysens tal, så ser hun nogle trends.

– Madaffaldsmængderne er steget fra 2018 til 2019. Det kan enten betyde, at borgerne ”har flyttet” noget madaffald fra deres kompostbeholder til den nye madaffaldsspand. Men det kan også betyde, at man ikke er så påpasselig med at undgå madspild, fordi det ikke opleves så forkert at smide madaffald i madaffaldsspanden som i restaffaldet, forklarer Kristina Zacho. Netop madaffald betyder også, at Hjørring kommer op på en såkaldt genanvendelsesprocent på det husholdningsindsamlede affald på 44, mens Brønderslev kommer på 15 – der er kun indsamling af madaffald til forskel.

Kildesortering og fordeling af affaldet i procent 2019 (januar-september):

Analysen belyser også, hvor der er potentiale for at sortere og indsamle flere mængder og typer af affald. Med andre ord, hvor det kan blive bedre. De væsentlige punkter er:

  • Madaffaldet i Hjørring: Det ser ud til, at der er lidt mere madspild i parcelhuse end i etageboliger. Der er fundet plast, haveaffald og andet brændbart blandet i madaffaldet.
  • Der er stadig en del madaffald, som ryger i restaffald, som lige så godt kan komme i madaffaldet.
  • Papir i restaffald er reduceret til under halvdelen. Der er dog stadig en del papir og karton i restaffaldet. Ca. en tredjedel kunne i stedet sorteres til containeren med papiraffald.
  • Der findes en stor del af plast og metal i restaffaldet. Det kunne sorteres i spandene til plast og metal. I disse spande kan man til gengæld til tider finde noget, som ikke burde være der, nemlig dagrenovation og juice- og mælkekartoner, som skulle have været i restaffaldet.
  • Der findes meget konservesglas i restaffaldet, så der er potentiale til at øge glasmængden til genanvendelse (kommes i boblerne eller på genbrugspladsen).
  • Der findes tekstiler i restaffaldet, og mere end der kommer ind via genbrugspladserne, så her kunne der være et potentiale.

Noget tyder på, at med indførelse af kildesortering er borgerne også blevet bedre til at sortere og komme affaldet på genbrugspladserne. Fx er der kommet mere pap, glas og tekstiler på genbrugspladserne – henholdsvis 11, 12 og 26 procent mere på blot et år.  

Ud over at gøre status på området, så benyttes affaldsanalysen af Nordværk og kommunerne til den fremtidige planlægning af affaldsplaner.