Eternit og asbest skal deponeres på Nordværks miljøanlæg.

Husk at udfylde og medbringe, eller sende, deklaration til anlægget. Du finder den her

Vi gør desuden opmærksom på at:

  • Alt støvende eternit/asbest skal være forsvarligt pakket ind i plast, i plast tønder, i big bags eller lignende
  • Nordværk afviser støvende eternit/asbest der ikke er pakket forsvarligt og tilstrækkeligt ind
  • Indpakningen skal kunne modstå alm. håndtering uden risiko for at indpakningen brydes/ødelægges
  • Kontakt gerne Nordværk hvis du er i tvivl om hvorledes du skal håndtere og indpakke støvende eternit/asbest

Asbestholdigt isoleringsmateriale (skal være indpakket)

F.eks. kiselgur, væg-og tagplader, isolerede rør, støvende eternit

Kan afleveres på følgende affaldsanlæg:

 Pris: 1.715 kr. pr. ton


Eternitplader på paller (skal være indpakket)

kan afleveres på følgende affaldsanlæg:

Pris: 1.220 kr. pr. ton


Priserne er sidst ændret den 10. januar 2024 og er inkl. affaldsafgift og ekskl. moms.