Eternit og asbest skal deponeres på AVVs miljøanlæg.

Husk at udfylde og medbringe, eller sende, deklaration til anlægget. Du finder den her

  • Støvende eternit skal være pakket i plast efter de arbejdsmiljømæssige forskrifter! 

Asbestholdigt isoleringsmateriale

F.eks. kiselgur, væg-og tagplader, isolerede rør, støvende eternit

Kan afleveres på følgende affaldsanlæg:

 Pris: 1.635 kr. pr. ton


Eternitplader på paller

kan afleveres på følgende affaldsanlæg:

Pris: 995 kr. pr. ton


Eternitplader

kan afleveres på følgende affaldsanlæg:

Pris: 890 kr. pr. ton


Priserne er sidst ændret den 2. januar 2020 og er inkl. affaldsafgift og ekskl. moms.