Genbrugsplads Løkken

Åbningstider

Mandag-fredag kl. 13-18
Virksomheder fra kl. 7
Lør-søn. samt helligdage 10-17

Lukkedage

24.-26. og 31. december samt 1. januar.

Corona-info:

For at minimere smitterisiko, så vær opmærksom på:

 • Pak traileren godt hjemmefra, så du hurtigere kan komme af med dit affald.
 • Overhold myndighedernes anvisninger og hygiejneregler.
 • Overhold personalets anvisninger, fx begrænsning af biler på pladsen.
 • Udvis samfundssind og tolerance i forhold til hele situationen.

Muligheder og regler på pladsen

Som borger i Brønderslev eller Hjørring må du benytte alle AVVs genbrugspladser, på tværs af de to kommuner. Affaldet skal kunne være i en personbil, evt. med trailer. Du må aflevere op til 300 kg. om dagen. Virksomheder må også benytte pladsen mod betaling - se ordningen Mærk affaldet. Husk desuden at:

 • Aflevere affaldet i klare sække.
 • Af hensyn til personalets arbejdsmiljø hjælper genbrugsvejlederen ikke med aflæsning af affaldet.
 • AVV tager ting op af containerne, så vi kan sælge dem i genbrugsbutikken. Hvis du ikke ønsker dette, giver du blot besked til personalet - så markerer vi affaldet med rød spray, og det går til forbrænding.
 • Du må ikke aflevere dagrenovation (affald til skraldespanden) på genbrugspladsen.
 • Genbrugspladserne er røgfrit område. Alle skal kunne færdes uden at blive udsat for passiv rygning. Derfor skal cigaretten o.lign. slukkes, inden du kommer ind på pladsen.
 • Færdselsloven er gældende på pladsen. Vær opmærksom på andre besøgende.
 • Børn skal altid være under opsyn af en voksen.

Personale

Henrik

Henrik

Kim

Kim

Affaldstyper

Aluminium Aske Beton og brokker Bilbatterier Deponi Dæk Elektronik Elsparepærer Farligt affald Farvet blød plast Flamingo Fortroligt papir Gips Glas & flasker Haveaffald Hårde hvidevarer til genbrug Hårde hvidevarer til skrotning Hård plast & PVC Imprægneret træ Jord Klar blød plast Klinker & porcelæn Ledninger Lysstofrør Metal Mursten Pap Papir Rest efter sortering Plast, metal og mad & drikkekartoner Printer-patroner Stenuld & glasuld Til salg i AVVs Butik Trykflasker Træ Tøj og sko Vinduesglas