På Miljøanlæg Trynbakke deponerer vi mineralsk affald på en kontrolleret losseplads