Farligt affald henvises til MV Farligt Afflad A/S.

AVV's genbrugspladser kan benyttes ved særskilt betaling på 15,75 kr. pr. kg. + 59 kr. pr. udarbejdet afleveringskvittering. Henvendelse skal ske til pladsmanden!

Der kan max. afleveres 200 kg. pr. år.

Fra 01-01-2021 16 kr. pr. kg. + 66 kr. pr. udarbejdet afleveringskvittering


Priserne er sidst ændret den 2. januar 2020 og er inkl. affaldsafgift og ekskl. moms.