Farligt affald henvises til Modtagestation Vendsyssel

AVVs genbrugspladser kan benyttes ved særskilt betaling på 15,55 kr. pr. kg. + 59 kr. pr. udarbejdet afleveringskvittering. Henvendelse skal ske til pladsmanden!

Der kan max. afleveres 200 kg. pr. år.


Priserne er sidst ændret den 2. januar 2019 og er inkl. affaldsafgift og ekskl. moms.