Nordværk's genbrugspladser kan benyttes ved særskilt betaling på 16 kr. pr. kg. + 66 kr. pr. udarbejdet afleveringskvittering er din dokumentation for korrekt afskaffelse af affald. For at få udleveret afleveringskvittering skal du henvende dig hos genbrugsvejlederen.

Der kan max. afleveres 200 kg. pr. år.

Den bedste løsning for din virksomhed er, at rette henvendelse til et af landets modtagecentre for farligt affald. De kan tilbyde afhentning og behandling af dit farlige affald ud fra de enkelte affaldstyper, hvilket vil være den billigste løsning for din virksomhed.


Priserne er sidst ændret den 22. december 2022 og er inkl. affaldsafgift og ekskl. moms.