AVV's genbrugspladser kan benyttes ved særskilt betaling på 16 kr. pr. kg. + 66 kr. pr. udarbejdet afleveringskvittering. Henvendelse skal ske til pladsmanden!

Der kan max. afleveres 200 kg. pr. år.


Priserne er sidst ændret den 11. januar 2021 og er inkl. affaldsafgift og ekskl. moms.