Genbrugsplads Hirtshals

Åbningstider

Mandag-fredag kl. 13-18 - dog virksomheder fra kl. 7
Lørdag-søndag samt helligdage kl. 10-17

Lukkedage

24.-26. og 31. december samt 1. januar.

Corona-info:

For at minimere smitterisiko, så vær opmærksom på:

 • Pak traileren godt hjemmefra, så du hurtigere kan komme af med dit affald.
 • Overhold myndighedernes anvisninger og hygiejneregler.
 • Overhold personalets anvisninger, fx begrænsning af biler på pladsen.
 • Udvis samfundssind og tolerance i forhold til hele situationen.

Muligheder og regler på pladsen

Som borger i Brønderslev eller Hjørring må du benytte alle Nordværks genbrugspladser på tværs af de to kommuner. Affaldet skal kunne være i en personbil evt. med trailer. Du må aflevere op til 300 kg. om dagen. Virksomheder må også benytte pladsen mod betaling - fra d. 1./1. 2023 træder vores betaling via nummerpladen i gang - læs mere her..

Husk desuden at:

 • Aflevere affaldet i klare sække.
 • Nordværk tager ting op af containerne, så vi kan sælge dem i genbrugsbutikken. Hvis du ikke ønsker dette, giver du blot besked til personalet - så markerer vi affaldet med rød spray, og det går til forbrænding.
 • Du må ikke aflevere restaffald (affald til din indendørs skraldespand) på genbrugspladsen.
 • Genbrugspladserne er røgfrie områder. Alle skal kunne færdes uden at blive udsat for passiv rygning. Derfor skal cigaretter mm. slukkes, inden du kommer ind på pladsen.
 • Alt affald skal afleveres og placeres i containerne. Vi henstiller til, at man ikke stiller tunge emner ved siden af containeren f.eks. brændeovn og badekar. Større emner skal afleveres på vores bemandede genbrugspladser. 
 • Færdselsloven er gældende på pladsen. Vær opmærksom på andre besøgende.
 • Børn skal altid være under opsyn af en voksen.

Personale

Peter

Peter

Mikael

Mikael

Thomas Bo

Thomas Bo

Affaldstyper

Aluminium Aske Beton og brokker Bilbatterier Deponi Dæk Elektronik Elsparepærer Farligt affald Farvet blød plast Fortroligt papir Gips Glas & flasker Haveaffald Hårde hvidevarer til genbrug Hårde hvidevarer til skrotning Hård plast & PVC Imprægneret træ Jord Klar blød plast Klinker & porcelæn Ledninger Lysstofrør Metal Mursten Pap Papir Plast, metal og mad- & drikkekartoner Printer-patroner Rest efter sortering Stenuld & glasuld Til salg i Nordværks Butik Trykflasker Træ Tøj og sko Vinduesglas