Nu bliver det nemmere at være grøn på genbrugspladsen. I hvert fald på Miljøvej i Hjørring, hvor borgerne nu kan følge det grønne spor, sådan helt bogstaveligt. Asfalten har nemlig fået grøn farve på den rute, der fører forbi containerne til genanvendelse: pap, papir, plast, træ m.m. De er nemme at få øje på og nemme at komme til, for de står allerførst for, når man kører ind på genbrugspladsen. Vejen til containerne til brændbart er til gengæld blevet lidt længere – dér hvor asfalten er farvet rød.

Nemt at gøre det rigtige
Det er altså blevet nemt at gøre det rigtige – og det er hele pointen med Det grønne spor, et forsøg igangsat af affaldsselskabet Nordværk, i samarbejde med Miljøstyrelsen og Hjørring Kommune. Når borgerne mødes med tilgængelighed, smil, kaffe og en fornuftig forklaring, vil langt de fleste gerne gøre det rigtige og aflevere så meget som muligt til genanvendelse. Det viser erfaringer fra bl.a. et lignende tiltag i Gøteborg, der har inspireret til Det grønne spor.

Udover den grønne asfalt er et vigtigt element i forsøget den personlige kontakt. Ved indkørslen mødes borgerne af en hjælpsom genbrugsguide, som både giver en kop kaffe og en forklaring på, hvad der sker med affaldet til genanvendelse. 

1 ton om dagen
For trods navnet ”Genbrugsplads” er det ikke alt der afleveres her, der går til genanvendelse. Hvis borgeren vælger containeren til brændbart, går kostbare ressourcer til spilde – materialer, der kunne omdannes til nye produkter eller møbler/brugsting, der kunne gå til direkte genbrug via Nordværks genbrugsbutik.

Vurderingen er, at Det grønne spor kan flytte 15% affald fra forbrænding til genanvendelse. I runde tal er det omkring 1 ton om dagen på genbrugspladsen i Hjørring. En absolut ikke uvæsentlig gevinst for miljøet, og en erfaring, som alle Nordværks 18 genbrugspladser – samt genbrugspladser i det hele taget – vil kunne lære af. Et yderligere formål med Det grønne spor er derfor også vidensdeling på tværs i den danske affaldsbranche. Resultaterne af forsøget vil løbende blive formidlet, og ved en stor temadag i Hjørring i oktober måned inviteres hele branchen.

Romkugler og gavekort
Men udover den gode samvittighed og genbrugsguiden er der også gulerødder til at motivere borgerne til at træffe det rette valg. Gulerødder i form af romkugler og lejlighedsvis uddeling af gavekort til de gæster, som følger Det grønne spor på genbrugspladsen. Gavekortet gælder til Nordværks genbrugsbutik og hjælper på den måde med til at understøtte det direkte genbrug. Romkugler og gavekort vil dog kun forekomme ind i mellem, mens genbrugsguiden vil være til stede hver dag resten af 2016, hvor forsøget Det grønne spor løber.