Nordværk sigter strategisk mod at bidrage til opfyldelse af FN's verdensmål for en bæredygtig udvikling. I 2017 vedtog Nordværk, at arbejde med FN’s 17 verdensmål.

FN’s verdensmål kan fungere som guide for, hvordan Nordværk kan tilpasse sine strategier hen mod en bæredygtig udvikling og integrere sociale/etiske, økonomiske og miljømæssige hensyn i  forretningsaktiviteter.

Nogle af målene arbejder Nordværk allerede med, og de vil overlappe med mål i det eksisterende miljøledelsessystem. Det gælder f.eks. det løbende fokus på høj energieffektivitet på Energianlægget (mål 7), og mere effektiv ressourceudnyttelse, som Nordværks arbejde med affaldshierarkiet også understøtter (mål 12).

Andre af målene kan inspirere til nye aktiviteter og har allerede gjort det. Det gælder f.eks. mål 8, som har fokus på at forene anstændige jobs og økonomisk vækst. Dette mål giver inspiration og rygstød til, at Nordværk tager en højere grad af socialt ansvar, helt konkret i beskæftigelsesindsatsen i bl.a. Gamle Mursten Nord og Godt gjort. I 2018 tog Nordværk første skridt ved at øge viden om målene og udpege nogle af de mål, der har mest relevans for Nordværk.

Nordværk har gjort dette ved at knytte målene an til de tre bundlinjer. I Nordværks forretningsudvikling sigtes mod at skabe samarbejde og partnerskaber med andre (mål 17), at skabe anstændige og udviklende jobs for mennesker, som har brug for en nænsom indslusning på arbejdsmarkedet (mål 1, 4 og 8), samt at skabe produkter af affald (mål 12).

Med den nye kildesorteringsordning har Nordværk skabt en infrastruktur, der fremmer bæredygtig ressourceudnyttelse (mål 9, 11 og 12).

Næste skridt i 2019 er at iværksætte en mere struktureret proces for yderligere prioritering af mål, som Nordværk vil omsætte til specifikke, målbare og tidsfastsatte målsætninger og integrere i de tre regnskaber (økonomisk, miljømæssigt og socialt).

Se filmen om Nordværks arbejde med FN's verdensmål her: