Nordværks adm. direktør, Thomas Lyngholm, deltog i dag i den åbne høring på Christiansborg, som Klima-, Energi  og Forsyningsudvalget afholdte.

Nordværk har inden da fremsendt hørringssvar i forbindelse med regeringens lovforslag om ny organisering af affaldsforbrændingssektoren og konkurrenceudsættelse af forbrændingsegnet affald, der har været i offentlig høring frem til den 14. marts 2023.

Lovforslaget vil hverken skabe mindre forbrænding eller mindre import af affald

I klimaplanen for grøn affaldssektor og cirkulær økonomi fra 2020 fremgår det, at der skal brændes mindre affald af i Danmark og at import af affald skal begrænses. Det mål vil efter Nordværks vurdering ikke blive indfriet med lovforslaget, der er sendt i høring.

Derfor har Nordværk afgivet et høringssvar - og et suppleret hørringssvar - så aftalekredsen og staten kan få sagen yderligere oplyst.

Læs høringssvar vedr. lovforslag om konkurrenceudsættelse af affaldsforbrænding

Læs supplerende høringssvar vedr. lovforslag om konkurrenceudsættelse af
affaldsforbrænding

Se høringen fra Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget