Vores kerneopgave er at indsamle affald effektivt og miljørigtigt og at afsætte det på en måde, der understøtter udviklingen af en bæredygtig cirkulær økonomi. Miljøhensyn er grundlaget for alle de opgaver, affaldsselskaberne beskæftiger sig med, og vi arbejder ud fra værdien ”tænk miljøet først”.
Miljøpolitikken formulerer selskabernes visioner og definerer indsatsområderne for vores arbejde på miljøområdet.

Vision 

Nordværk vil være Nordjyllands foretrukne samarbejdspartner indenfor innovative, miljørigtige og effektive løsninger på affalds- og energiområdet. I partnerskaber med virksomheder og vidensinstitutioner vil vi bidrage med nye løsninger til gavn for miljø og klima. Med et stærkt fokus på vores fælles fremtid vil vi være klimaneutrale og pionerer i den grønne omstilling. 


Nordværks indsatsområder

Nordværk vil reducere miljøpåvirkninger ved at:

  • sætte fokus på den tredobbelte bundlinje: økonomiske resultater samt resultater på det sociale og miljømæssige område
  • vise vej via eksempler mod en bæredygtig cirkulær økonomi
  • skabe troværdige og gennemtænkte løsninger for bortskaffelse
  • nedbringe mængden af affald lokalt – bortskaffe og energiudnytte globalt
  • arbejde aktivt med affaldsforebyggelse herunder levetidsforlængelse via direkte genbrug
  • øge og forbedre mængden af affald til genanvendelse
  • bearbejde holdninger og forståelse hos borgere og virksomheder
  • etablere samarbejder med relevante miljø- og forbrugergrupper
  • sikre en stadig udvikling af teknologi og forureningsforebyggelse på alle anlæg
  • være på forkant i forhold til medarbejdernes sikkerhed og helbred ved at forebygge skader og arbejdsrelateret sygdom

Læs miljøredegørelse for 2022.

Læs miljøredegørelse for 2021 (tidligere AVV).

Læs miljøredegørelse for 2021 (tidligere RenoNord).