Eksempler på affald der MÅ afleveres i denne sortering:

Dunkene skal være uden faremærke, rengjorte, tomme og på max. 20 l.

  • Eddike dunke
  • Kølervæske dunke
  • PET engangsflasker (f.eks. kildevandsflasker)
  • Shampoo bøtter
  • Sprinklervæske dunke
  • Vaskemiddel dunke
  • Tomme dunke med følgende "risikomærker":


Eksempler på affald der IKKE må afleveres i denne sortering:


Modtagere af affaldet:

Plastdunke afsættes på det globale marked gennem RDB Plastics GMbH eller DanBørs A/S.


Hvad sker der med affaldet:

Plastdunkene presses i baller af ca. 400 kg i Nordværks Ressourcehal.

Ballerne med plastdunke afsættes gennem en grossist til plastvarefabrikker og indgår i fremstillingen af nye plastprodukter.


Miljø:

Genanvendelse af plast kræver mindre vand og mindre energi end fremstilling af ny plast fra råolie. Desuden er olie (og dermed plast) fossilt materiale, som vi skal minimere brugen af for klimaets skyld.


Sikkerhed:

Ved dunke med indhold, kontakt pladsmanden.


Øvrigt:

Dunke mærket ”Sundhedsskadelig eller Lokalirriterende” er ikke betegnet som faremærket.