Eksempler på affald der MÅ afleveres i denne sortering:

 

  • Bølgepap
  • Papkasser
  • Papplader
  • Papæsker
  • Skotøjsæsker
  • Støbt pap, æggebakker og lignende

Eksempler på affald der IKKE må afleveres i denne sortering:

 


Modtagere af affaldet:

Nordværks Ressourcehal


Hvad sker der med affaldet:

 

Pappet transporteres til Nordværks Ressourcehal hvor det pakkes i containere og sendes med lastvogn til fabrikker, hvor pappet indgår i fremstillingen af nye materialer.
Pap er en affaldstype som Nordværk afsætter på markedsvilkår – dvs. at Nordværk ikke har en fast aftale med en enkelt virksomhed – men vi sender pappet hen hvor vi opnår den største miljømæssige gevinst og godtgørelse.


Miljø:

 

Fremstilling af pap, hvor genbrugspap indgår, kræver mindre vand og mindre energi end fremstilling af pap udelukkende af nye råmaterialer.


Sikkerhed:

 


Øvrigt:

 

For at udnytte containernes kapacitet bedst muligt, bedes man slå papkasserne sammen.